Op verzoek van de heer O. Kaya (GroenLinks) heeft de gemeenteraad van Rotterdam een tweeminutendebat gehouden. Onderwerp van debat vormde de bezuiniging op de In- en Doorstroombanen (ID-banen). Volgens GroenLinks moet worden voorkomen dat ID-medewerkers buiten hun schuld in een uitkeringssituatie terecht komen.

Met een motie (GroenLinks, PvdA, Stadspartij, SP) werd het college opgeroepen het overleg met de vakbonden te heropenen op basis van het eindbod van de wethouder en tot overeenstemming te komen. Het college werd ook opgeroepen om de maatregelen uit de nota Uitstroom ID-banen en inzet reïntegratie uiterlijk in september 2007 te evalueren. Naar aanleiding van die evaluatie moet de gemeente opnieuw in overleg met de vakbonden over de noodzaak en mogelijkheden voor aanvullende maatregelen, indien ID-ers buiten hun schuld in de WW of de Wet Werk en Bijstand (WWB) terecht komen. Deze motie werd aangenomen, maar kreeg geen steun van enkele leden van Leefbaar Rotterdam, VVD en de ChristenUnie-SGP.

In de raad was kritiek op de inzet van de vakbonden, maar werd nadrukkelijk gewezen op het belang van de ID-ers en het hebben van een baan. Een aantal fracties was van mening dat de vakbonden slechts opkomen voor een deel van de ID-ers. De huidige situatie is een gemiste kans van de vakbonden, de vakbond is nu aan zet. Wethouder Van Sluis (o.m. werkgelegenheid) meldde aan de gemeenteraad dat er extra reïntegratiemiddelen en maatregelen worden ingezet om mensen aan een baan te helpen. Daarbij schetste hij de ontwikkelingen rond de ID-banen en gaf een toelichting op de gesprekken die hij heeft gevoerd met de vakbonden.

bron:Gemeente Rotterdam