Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin gaat
het aantal plaatsen in gesloten jeugdzorg voor kinderen tussen 6 en
12 jaar verdubbelen. Momenteel zijn er twee besloten groepen met
elk vijf kinderen bij jeugdzorginstelling Horizon in Rotterdam. In
totaal hebben per jaar zo’n twintig kinderen zúlke
zware gedrags- en psychische problemen, dat zij in een besloten
groep behandeld moeten worden.

Rouvoet vindt het ‘zeer onwenselijk
dat deze jongste kinderen vanwege hun zware gedragsproblemen in een
justitiële jeugdinrichting worden ondergebracht'. Daarom
heeft hij besloten het aantal plaatsen liefst dit jaar uit te
breiden naar twintig.

Voor de jongeren boven de 12 jaar die geen
criminele feiten hebben gepleegd, wordt ook gewerkt aan gesloten
jeugdinrichtingen, waarin de kinderen behandeld kunnen worden.
‘Ook voor hen geldt dat zij niet in een gevangenis horen',
aldus Rouvoet.

Bron: Programmaministerie Jeugd en
Gezin