Bij de huidige ontwikkeling en uitwerking
van de OV- chipkaart zijn de belangen van de reiziger in het
geding. Dat baart ROVER in toenemende mate zorgen. De
ontwikkelingen van de afgelopen periode en de vragen van reizigers
die op ROVER afkomen leiden tot de vraag of de reiziger er met de
huidige stand van zaken iets mee opschiet en of het daarom wel
verantwoord is om de chipkaart verplicht in te voeren als enige
betaalwijze in het openbaar vervoer. Er moet een twee-marktenbeleid
komen, en de minister moet de regie ter hand nemen, vindt
ROVER.

ROVER heeft de start van de ontwikkeling
van de OV-chipkaart gesteund, maar was zich er toen al van bewust
dat bij zo'n complexe ontwikkeling er van tijd tot tijd afwegingen
van belangen gemaakt moeten worden. Voor ROVER staan natuurlijk de
belangen van de reiziger (in verschillende gedaanten) centraal.
Daarom heeft een studiegroep binnen ROVER zich over de problematiek
gebogen.

Enkele conclusies:

· Van de beloofde zegeningen voor
de reiziger is zo goed als niets over. Het is zelfs onduidelijk of
er voor het hele openbaar vervoer wel met één
chipkaart kan worden volstaan. De NS lijkt de voordeelurenkorting
voorlopig alleen op zijn eigen chipkaart te willen zetten en
streekvervoerder Veolia is net zo eenkennig met een regionale
best-priceaanbieding.

· Tarieven worden niet
inzichtelijker voor de reiziger, met name het woud van regionaal
verschillende tarieven dreigt voor de reiziger volstrekt
ondoorgrondelijk te worden.

· Reizigers krijgen de rekening
gepresenteerd voor een heel duur systeem. Ze moeten opeens geld
betalen voor de aanschaf van de kaart, stiekeme prijsverhogingen
liggen op de loer en de NS schafte de retourkorting (een retourtje
is nu per kilometer goedkoper dan twee enkeltjes) af bij het
zogeheten "reizend specificeren" op het proeftraject Rotterdam Hoek
van Holland.

· Er is nog steeds geen goede,
voldoende grootschalige test geweest. In de Rijnmond (metro RET,
bus Connexxion, Hoekse lijn NS) was het aantal testreizigers
onvoldoende om zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van het
systeem.

· Er is onvoldoende nagedacht over
de reizigers die slechts weinig van het openbaar vervoer gebruik
maken (verstokte automobilisten, buitenlandse bezoekers).

Twee belangrijke aanbevelingen:

· Voor de weinig-gebruikers zouden
eenvoudige kaartjes moeten komen: een soort eenvoudige versie van
de chipkaart die zich gedraagt als het "losse papieren kaartje" van
nu. Ook mensen die vaker reizen maar met de chipkaart niet uit de
voeten kunnen zouden voor dit kaartje moeten kunnen kiezen. Een
twee-marktenbeleid dus.

· Het ontbreekt bij de invoering
van de OV-chipkaart aan nationale regie. De minister zou deze
regierol veel beter moeten oppakken. Er dienen knopen te worden
doorgehakt, waarbij het belang van de reiziger een veel
belangrijker plaats dan nu moet krijgen.

ROVER praat op basis van de bevindingen en
aanbevelingen met de mede-consumentenorganisaties, de NS en de
overheid om te trachten, de chipkaart alsnog tot een voor de
reiziger aantrekkelijk (want betaalbaar, gebruiksvriendelijk)
betaalsysteem te maken.

bron:ROVER