Rozendaal was in 2004 de rijkste gemeente
van Nederland. Het gemiddeld inkomensniveau lag er 56 procent hoger
dan landelijk. In Rozendaal zijn ook de bedriegertjes gevestigd. In
Noord-Holland liggen de meeste rijke gemeenten en in Groningen en
Friesland de meeste arme gemeenten. Dat blijkt uit interne
berekeningen van het CBS.

Zes van de tien rijkste gemeenten in
Noord-Holland

Na het Gelderse Rozendaal volgden
Bloemendaal en Wassenaar. In deze gemeenten was in 2004 het
gemiddeld inkomensniveau 50 tot 54 procent hoger dan landelijk. Van
de tien rijkste gemeenten lagen er zes in Noord-Holland.

Het inkomensniveau was het laagst in de
Groningse gemeente Reiderland, gevolgd door Pekela en Eemsmond. In
deze gemeenten was de bestedingsruimte tussen de 16 en 22 procent
lager dan landelijk.

Meestal gering verschil tussen
gemeenten

Het gemiddelde inkomensniveau bedroeg
landelijk ruim 20 duizend euro. Het inkomensniveau is een berekend
bedrag dat het gestandaardiseerde huishoudensinkomen per persoon
weergeeft.

De verschillen in inkomensniveau tussen
gemeenten zijn doorgaans beperkt. In vier van de vijf gemeenten
week het minder dan 10 procent af van het landelijk gemiddelde.

Enschede, Emmen en Rotterdam armste grote
steden

In de meeste grote steden verschilt het
inkomensniveau niet veel van het landelijke gemiddelde.
Uitschieters waren Enschede, Emmen en Rotterdam met gemiddeld 10
procent minder. Van de gemeenten met honderdduizend inwoners of
meer was Haarlemmermeer het rijkst (plus 11 procent).

Van de gemeenten met vijftig- tot
honderdduizend inwoners was het inkomensniveau het hoogst in
Amstelveen (plus 24 procent) en het laagst in Almelo (min 11
procent). Ook de Oostelijke Mijnstreek in Limburg bleef achter. In
Brunssum en Heerlen lag het gemiddeld inkomensniveau 10 procent
lager dan het landelijk gemiddelde.

Veel lage inkomens in noordelijke
provincies

De meeste gemeenten met een relatief laag
gemiddeld inkomen zijn te vinden in Groningen en Friesland. Daar
was in vrijwel alle gemeenten een inkomensniveau lager dan
gemiddeld. Alleen Haren in Groningen was een positieve uitzondering
(plus 19 procent). In de provincie Utrecht lag met uitzondering van
de gemeente Veenendaal (min 2 procent) het inkomensniveau voor alle
gemeenten boven het landelijke gemiddelde.

bron:CBS