Alle 34.000 bedrijven in Zuid-Limburg ontvangen  vrijdag 6 mei van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Zuid-Limburg op posterformaat de `Tien Gouden Regels ter voorkoming van criminaliteit'. Het RPC verwacht met het aanbieden hiervan de criminaliteit tegen het Zuid-Limburgse bedrijfsleven terug te dringen. De poster wordt meegestuurd met de Kamerkrant.

Voor het RPC ­ waarin overheid en bedrijfsleven samen de strijd met criminaliteit tegen het bedrijfsleven aanbinden ­ is preventie essentieel. Door het toepassen van de Tien Gouden Regels moet dan ook de nodige criminaliteit in het bedrijfsleven worden voorkomen; zowel externe vormen als criminaliteit door het eigen personeel.

De preventietips zijn op posterformaat zodat ze een goed zichtbare plaats in het bedrijf kunnen krijgen en iedereen er daardoor continu mee wordt geconfronteerd. Immers, de regels lijken weliswaar voor de hand liggend, maar door de dagelijkse drukte verslapt er uiteindelijk de aandacht voor.

De `Tien Gouden Regels ter voorkoming van criminaliteit' zijn:
1. Zorg dat uw bedrijf alleen rechtmatig betreden kan worden
2. Regel toegangsbevoegdheid en het beheer van sleutels
3. Regel het betreden en verlaten van het bedrijf door uw personeel
4. Controleer ontvangst en aflevering van goederen en diensten
5. Beperk aanwezigheid van geld en kostbare goederen
6. Beschrijf uw geld- en goederenstromen en neem maatregelen op zwakke plekken
7. Scheid controle en uitvoering in risicodragende functies
8. Screen sollicitanten en vraag referenties op bij eerdere werkgevers
9. Stel een gedragscode op ter voorkoming van interne criminaliteit
10. Praat regelmatig met medewerkers over preventieve maatregelen

De poster met de Tien Gouden Regels wordt op vrijdag 6 mei a.s. als bijsluiter meegestuurd bij de Kamerkrant van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Extra exemplaren kunnen via de KvK worden bijbesteld (043-350 65 37 of via www.kvk.nl/misdaad). Op de website www.kvk.nl/misdaad staat tevens nog veel meer informatie voor ondernemers over het voorkomen van criminaliteit.

bron:KvK Zuid-Limburg