(Persbericht) Onomstotelijk bewijs van verzending, ontvangst en opening van een e-mail inclusief bijlagen.

Amsterdam, 20 mei 2011 Vandaag introduceert het van oorsprong Amerikaanse bedrijf RPost zijn toepassingen voor Aangetekende E-mail®, Digitale Handtekening en E-mail encryptie in Nederland.

Contracten, overeenkomsten, verzekeringspolissen, prolongatiesà¢â‚¬¦ kortom alle officiële documenten die voorheen vanwege juridische geldigheid alleen op papier uitgewisseld konden worden, zijn vanaf heden met RPost digitaal rechtsgeldig. Ook voor het Nederlands Recht, zo beaamt het gezaghebbende ICTRecht dat in haar opinie spreekt van à¢â‚¬Å“overtuigend bewijsà¢â‚¬.

Tijd- en kostenbesparing
Banken, verzekeraars, overheidsinstanties, ondernemers kunnen vanaf nu veel tijd en kosten besparen door ook al hun officiële documenten digitaal uit te wisselen en elektronisch te ondertekenen. Dat scheelt miljoenen vellen papier, posthandelingen, koerierskosten, administratieve handelingen, opbergruimteà¢â‚¬¦ En dat is niet alleen goed voor hun portemonnee, maar ook voor het milieu.

Gebruiksvriendelijk
Zafar Khan (CEO RPost VS) is verheugd dat Registered E-mail® en de andere RPost toepassingen vanaf nu ook in Nederland beschikbaar zijn.
Khan heeft de ontstaansgeschiedenis van RPost toegelicht, nu 10 jaar geleden. De diensten van RPost worden inmiddels in alle landen van de wereld gebruikt. In de USA wordt RPost gebruikt door grote verzekeraars, de juridische industrie en zelfs het Amerikaanse leger.

Wiebe Barkey, CEO DM Interface en vertegenwoordiger van RPost in Nederland, demonstreert de toepassing en toont dat het gebruik uiterst eenvoudig is. RPost is compatibel met alle gangbare e-mailprogramma‘˜s tot aan webmail toe. De verzender maakt slechts gebruik van een kleine plugin, terwijl de ontvanger geen enkele aanvullende software nodig heeft. Het RPost-systeem gebruikt uiteenlopende methoden om de bezorgingsstatus van aangetekende e-mailberichten onomstotelijk vast te stellen. RPost slaat niets op. De verzender krijgt een Ontvangstbewijs.
Dit Ontvangstbewijs kan door RPost geauthentiseerd worden waarbij rechtsgeldig bewijs geleverd wordt van verzending, ontvangst, tijdstip en inhoud. Volgens Nederlandse en Europese wetgeving is dit meer dan voldoende om aan te tonen dat de geadresseerde het bericht heeft ontvangen.

Overtuigend bewijs
In zijn presentatie beaamt Paul Pols, jurist van ICTRecht, de rechtsgeldigheid van RPost. ICTRecht heeft juridisch onderzoek verricht naar de diensten van RPost. Het bureau concludeert: à¢â‚¬Å“Met behulp van de Registered E-mail® dienst kan bewijs worden geleverd dat een e-mail met een vast te stellen inhoud (inclusief bijlage) op een door een onafhankelijke derde vastgesteld moment is verzonden door een geverifieerde verzender en afgeleverd aan de ontvanger.
De Registered E-mail® dienst levert onder de besproken omstandigheden voldoende bewijs om te voldoen aan de bewijsopdracht die op een verzender van een e-mail zal rusten in geval van betwisting door een wederpartij.
De Registered E-mail® dienst kan in combinatie met eSignOff® gebruikt worden om online overeenkomsten aan te gaan, inclusief overeenkomsten die normaliter schriftelijk zouden moeten worden aangegaan. RPost is Safe Harbor gecertificeerd en in dat kader bevoegd persoonsgegevens uit de Europese Unie en Europese Economische Ruimte te ontvangen. De verwerking van persoonsgegevens kan daarbij tot een minimum worden beperkt door gebruik te maken van hashing en encryptie. Op deze wijze kan een invulling worden gegeven aan de plicht om op een verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie.à¢â‚¬

Sterk groeiende behoefte aan digitalisering documentenstroom
Oscar Dubbeldam, Master EDP Enterprise Content & Document Management bij Strategy Partners, schetst de internationale trends van documentdigitalisering.
à¢â‚¬Å“Uit Amerikaans onderzoek blijkt een sterke groei in digitalisering van 10% in de financiële sector tot 60% in de dienstverlening en industrie. Ook bij Nederlandse gemeenten, zo blijkt uit eigen onderzoek van Strategy Partners, is er een sterk toenemende behoefte aan digitalisering van de communicatie met burgers. Niet vanwege kostenbesparing, zoals bij bedrijven, maar vanuit de wens om efficiënter en effectiever te communiceren.
Veel gebruikers houden daarbij onvoldoende rekening met de regels voor compliancy en authenticiteit. Regels die door nieuwe compliancy wetgeving bovendien steeds strenger worden. Er zijn geavanceerdere tools nodig, zoals die van RPost, om aan die regels te kunnen voldoen.à¢â‚¬

RPost adresseert tekortkomingen e-mail
Wilbert van der Kruk, expert in digitale post van Wilnius Digital Document Services, ziet een zonnige toekomst voor RPost. à¢â‚¬Å“Registered E-mai®l adresseert de tekortkomingen van standaard e-mail en sluit tegelijkertijd aan bij de huidige netwerken en toepassingen van verzenders en ontvangers. Daarmee is het een zeer laagdrempelige oplossing voor een reëel probleem. RPost hoeft zenders en ontvangers niet eerst te overtuigen om over te stappen naar een ingewikkeld platform. Ze kunnen er vrijwel direct mee aan de slag.à¢â‚¬

Zie voor meer informatie: www.rpost.nl

Over RPost
RPost heeft de wereldwijde standaard gezet voor bewijskracht van e-mail, privacy en elektronische handtekeningen die wordt aangeboden als Registered E-mail® aangetekende e-mailservices, SecuRmail® gecodeerde e-mail en eSignOff® elektronische handtekening.
Sinds 2003 maken tal van regeringsinstanties in de Verenigde Staten gebruik van de RPost toepassingen. Advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen, banken, vastgoedhandelaren en telecom operators zijn enkele andere RPost gebruikers. De belangrijkste Amerikaanse juridische genootschappen, zoals die van New York City, Chicago, Los Angeles, Atlanta en het District Columbia, onderschrijven de rechtsgeldigheid. RPost ontving in 2010 de officiële erkenning van de Council of Insurance Agents & Brokers voor de beveiligde gecodeerde e-mail services. RPost bezit wereldwijd 31 patenten en is beschikbaar in acht talen.

Voor meer informatie
RPost / DM Interface
Wiebe Barkey (CEO)
Splijtbakweg 117, 1333 HJ ALMERE
Telefoon: 036 750 3061
e-mail: [email protected]
web: www.rpost.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular