(Persbericht) 27 Oktober 2010, ruim een jaar na de acquisitie van het Utrechtse RSE Data Recovery Services door het Indiase Stellar is de geplande laboratoriumbrug tussen de twee bedrijven operationeel. Deze brug stelt RSE in staat van de volle capaciteit en kennis van het Indiase moederbedrijf gebruik te maken. Hiermee vergroot RSE de capaciteit van het Utrechtse laboratorium met een factor 3. Bovendien stelt het de laboranten uit beide landen in staat hun operationele kennis met elkaar te delen.

Het afgelopen jaar hebben RSE en Stellar gewerkt om de beide laboratoria met elkaar te laten samen werken. Het unieke is dat er geen enkele harde schijf of server fysiek van Nederland naar India wordt getransporteerd. Laboranten in India nemen eenvoudigweg delen van het laboratorium in Nederland op afstand over. Dit vereist een andere samenwerking tussen technici dan de traditionele samenwerking binnen à©à©n fysieke locatie.

Volgens Kees Jan Meerman, Chief Operations Officer van RSE, is nauwe operationele samenwerking tussen twee culturen hiermee heel concreet geworden. à¢â‚¬Å“Het intermenselijke aspect speelt een cruciale rol in het succes van de brug.à¢â‚¬

Meerman: à¢â‚¬Å“Deze uitbreiding van onze capaciteit levert ons een moeilijk te evenaren concurrentievoordeel op waar uiteindelijk onze klanten van zullen profiteren; niet alleen kunnen wij meer werk aannemen tegen lagere kosten, maar bovendien neemt de succesratio toe omdat we over de gedeelde kennis kunnen beschikken van laboranten van een mondiaal bedrijfà¢â‚¬.

Hij vervolgt: à¢â‚¬Å“lokale partijen hebben moeite om voldoende kennis in huis te houden om de toenemende complexiteit bij te houden. Per jaar komen er mondiaal tientallen nieuwe modellen harde schijven op de markt met een steeds grotere technische complexiteit. Alleen door nauwe samenwerking binnen een grote operationele kennispool kunnen deze ontwikkelingen bijgehouden wordenà¢â‚¬.

Over RSE

RSE is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in het terughalen van verloren data van harde schijven en andere datadragers. Met 14 vestigingen in Europa en het hoofdkantoor met centraal laboratorium in Utrecht is het een van Europa‘˜s belangrijkste spelers in deze markt.

Noot voor de redactie

Contact Informatie RSE:
Kees Jan Meerman +31 (0)6-48559438
[email protected]
http://www.rse.nl/
http://www.rsedatarecovery.be/