Op de internationale RSI-dag, 28 februari 2005, wordt door de
Nederlandse RSI- Patiëntenvereniging extra aandacht gevraagd voor RSI
in het Onderwijs.   

Scholieren en studenten vormen in toenemende mate een risicogroep waar
relatief weinig aandacht voor bestaat. Uit onderzoek blijkt dat 57% van
de studenten aan de universiteit Maastricht RSI-gerelateerde klachten
heeft, waardoor op dit moment 1 op de 8 studenten studievertraging
oploopt.

 
Peter Dormans, hoofd Arbo&Milieu van Universiteit Maastricht;RSI
moet aandacht blijven krijgen. Met de klachten die onder dit begrip
vallen moet men aan de slag. Revalidatiearts Marion van Eijsden uit
Maastricht ziet op haar spreekuur steeds meer studenten.Van Eijsden
geeft aan;bij RSI voorlichting dient rekening gehouden te worden met
het karakter en leefwijze van een scholier/student. Het onderwijs valt
onder de Arbo-wet, indien scholen/universiteiten deze wet niet nakomen
kunnen zij rekening houden met schadeclaims, geeft Jan de Jong, hoofd
van Bureau Beroepsziekten aan.  
 
RSI bedreiging economie  
Te vaak wordt nog gedacht, dat alleen betaalde werknemers risico lopen
op RSI. Een vergeten sector is het Onderwijs: scholieren en studenten
die in het kader van hun studie veel uren achter de computer maken. RSI
onder scholieren en studenten vormt een bedreiging voor de economie.
Met de aankomende vergrijzing daalt de komende jaren het aantal
werkende ten opzichte van het aantal 65plussers. Scholieren en
studenten zijn de toekomstige werknemers die straks de financiële
lasten van de vergrijzing dienen op te vangen. Indien scholieren en
studenten arbeidsongeschikt raken door RSI, zal het aantal werkende in
Nederland nog sterker dalen waardoor de financiering van de
oudedagvoorziening in gevaar komt.  
 
RSI onder beeldschermwerker toegenomen  
De uitspraak van minister Hoogervorst (VWS) in diverse media dat RSI
van zelf verdwijnt, vindt de RSI- Patiëntenvereniging ondoordacht en
gevaarlijk RSI verdwijnt niet door het te negeren, de kracht ligt juist
in preventie. Uit recent onderzoek van TNO-arbeid( J.Heinrich en B.M.
Blatter) blijkt, dat onder beeldschermwerkers het aantal RSI-klachten
is gestegen van 26% naar 28%. Vooral bij jongeren (20-25 jaar) is het
aantal RSI klachten sterk gestegen. Bij beeldschermwerker is de duur
van beeldschermwerk in de afgelopen jaren toegenomen door o.a internet
en e-mail.  
 
RSI lezing  
De Nederlandse RSI-patiëntenvereniging organiseert op 28 februari
2005 tijdens de 6de Internationale RSI-dag een lezing over RSI en
onderwijs. Spreker zal zijn de heer Bart Meijer, directeur van Work
Solution Nederland. Deze organisatie begeleidt scholen en
universiteiten bij de preventie van RSI.De lezing wordt gehouden in
Aristo zalen te Amsterdam-Sloterdijk. De aanvang is 13.00 uur en de
toegang is gratis.   
 
Wat is RSI?  
RSI is een overkoepelende term voor aandoeningen aan nek, schouder,
arm, pols en hand. De aandoening RSI ontstaat door een statische
houding in combinatie met repeterende bewegingen tijdens het uitvoeren
van werkzaamheden. Alle beroepsgroepen waar bovengenoemde factoren
tijdens het werk een rol spelen behoren tot de risicogroepen. Hier bij
moet men onder andere denken aan slagers, schoonmakers,
productiemedewerkers, musici, ictà©rs en studenten   

Bron: RSI PATIENTENVERENIGING