De financiële problemen waarmee RTV West in het najaar van 2003 te maken kreeg zijn het gevolg geweest van tekortkomingen in de administratieve processen en in het beheer van de geldstromen in 2001, 2002 en 2003. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek naar de administratie van RTV West. Doordat er geen sprake was van een behoorlijke boekhouding heeft de omroep het Mediabesluit overtreden. Het Commissariaat heeft besloten slechts een symbolische boete van 1 euro op te leggen omdat RTV West inmiddels afdoende corrigerende maatregelen heeft genomen om herhaling van de problemen te voorkomen.

De aanleiding voor het instellen van het onderzoek was de bij het Commissariaat gerezen onzekerheid over de betrouwbaarheid van de gerapporteerde cijfers in de jaarrekeningen 2002 en 2003. Niet gebleken is dat de aan het Commissariaat gerapporteerde cijfers over deze jaren niet betrouwbaar zouden zijn.

Het toezicht op de publieke regionale omroepen betreft enerzijds het functioneren van de omroepinstellingen, vooral dat van het programmabeleidbepalende orgaan, en anderzijds het toezicht op de financiële gegevens. Ten aanzien van het functioneren van RTV West en de overige punten die zijn bekeken ter afhandeling van de jaarrekeningen 2002 en 2003 heeft het Commissariaat vastgesteld dat RTV West heeft voldaan aan de Mediawettelijke eisen.

bron:CVDM