Het Twentse bedrijfsleven schakelt steeds vaker de expertise in van de Rugpijn Kliniek DorSano wanneer hun medewerkers uitvallen of dreigen uit te vallen met rugklachten. Dat het bedrijfsleven gebruik maakt van de kennis van De Rugpijn Kliniek uit Rijssen is een gevolg van de enorm succesvolle therapie, met een succes percentage van 84%, welke binnen deze kliniek plaats vindt. Binnen het door DorSano ontwikkelde behandel concept wordt onder andere gebruik gemaakt van de David Back behandelstoel. Deze stoel is weer succesvol gebleken bij het bestrijden van zowel specifieke ( Hernia, Discopathie ) als a-specifieke rugpijn klachten. Het succesvol behandelen met deze David stoel werd in Duitsland al jaren geleden ontdekt door het management van het Daimler Benz ( Mercedes ). Deze implementeerden de David behandelstoel in de productie lijn waardoor iedere medewerker met regelmatige intervallen de behandelstoel voorbij ziet komen en hij/zij dan verplicht wordt te trainen op deze David stoel. Het inzetten van deze behandelstoel binnen de bedrijf voering van Daimler Benz heeft de uitval tgv rugpijn klachten tot bijna nul terug gebracht.
Door de samenwerking van de rugpijn kliniek DorSano met Jansen Fysiotherapie Associatie konden de eerste kontakten met het bedrijfsleven gemaakt worden. Een van de werkmaatschappijen van Jansen Fysiotherapie Associatie in Rijssen is à¢â‚¬Å“ErgoSanoà¢â‚¬. ErgoSano verzorgt voor het bedrijfsleven o.a. werkplek onderzoeken en PAGO‘˜s ( Periodiek geneeskundige onderzoeken.) en verzorgt daar waar nodig preventieve en curatieve zorg voor het betreffende bedrijf. ErgoSano kende de expertise van DorSano en heeft DorSano verzocht om een deel van haar rug specifieke onderzoek te integreren in het PAGO onderzoek welke zij bij het bedrijfsleven aanbiedt. Door de DorSano expertise toe te voegen werd het PAGO onderzoek uitgebreid met een rugscan en een à¢â‚¬Å“backcheckà¢â‚¬. Hierdoor kan de (on)bewegelijkheid van de wervelkolom tesamen met de kracht van de romp spieren in beeld gebracht worden. Met deze extra handvatten binnen het PAGO onderzoek kan men al in een vroeg stadium problemen met de rug in beeld brengen en kan men als bedrijfsmanagement door individuele aanpassingen dan wel structurele aanpassingen binnen het productie proces uitval tgv rugklachten voorkomen.
Voor het bedrijfsleven is het helemaal aantrekkelijk om te weten dat zowel het onderzoek als de behandeling door de DorSano kliniek niets hoeft te kosten. Voorwaarde is wel dat het personeel van het desbetreffende bedrijf een zorgverzekering hebben waar binnen fysiotherapeutische zorg volledig vergoed wordt.
Mochten uw werknemers niet afdoende verzekert zijn. DorSano biedt u een GRATIS RUGSCAN aan welke aangevraagd kan worden via www.lage-rugpijn.nl of bel DorSano 0548 521819

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular