Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben vandaag een gewijzigd plan van aanpak voor de iepziekte bestrijding goed gekeurd. April vorig jaar werd al ruim 900.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen van zieke iepen bij particulieren. Daar komt nu nog eens 150.000 bij voor de gebieden die natuurorganisaties in beheer hebben.

Gedeputeerde Poelmann is nauw betrokken bij dit provinciale project. De iep heeft grote landschappelijke waarde voor Noord-Holland. Om deze te behouden zijn grote inspanningen nodig van verschillende partijen. Wij willen als provincie een trekker en coà¶rdinator in dit traject zijn, maar moeten daarbij wel kunnen rekenen op steun van gemeenten en natuurorganisaties. Voor de steun van natuurorganisaties (vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en dergelijke) is gekeken naar een financiële vergoeding voor het verwijderen van zieke iepen. Deze is gevonden in een bedrag van 150.000 waar het fonds voor knelpunten in natuurgebieden voor wordt gebruikt.

De provincie wil in juli 2005 beginnen met de uitvoering van het project. We willen in acht gemeenten in Noord-Holland Noord starten. Het gaat dan om Zijpe, Den Helder, Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer, Niedorp, Harenkarspel en Schagen; aldus Poelmann. In eerste instantie wilden we dat alle Noord-Hollandse gemeenten aan het project zouden deelnemen. Helaas doet gemeente Texel niet mee aan het project, maar we rekenen erop dat de 64 andere gemeenten in Noord-Holland zich wel willen inzetten om de iep voor de toekomst te bewaren. We kunnen dan in juli een convenant ondertekenen met alle andere gemeenten voor de aanpak van de iepziekte en direct daarna starten met de werkzaamheden.

Een andere verandering ten opzichte van het eerste plan van aanpak is dat er geen bijdrage van particulieren wordt verwacht. De provincie neemt daarom het bedrag van 30 per verwijderde iep, die door particulieren betaald zou worden, voor haar rekening en deelt de overige kosten met de gemeenten. Naar verwachting worden tot en met 2007 in totaal 4450 zieke iepen bij Noord-Hollandse bewoners gekapt. Hoe groot het aantal iepen in beheer van natuurorganisaties ziek is, is nog niet duidelijk. Daarvoor zal eerst een inventarisatieronde gehouden worden.

bron:provincie Noord Holland