Mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) krijgen er 115,92 euro bruto per jaar bij. Deze toeslag wordt vanaf januari 2007 uitbetaald in maandelijkse termijnen van 9,66 euro, het is namelijk niet de bedoeling dat de mensen het in de praktijk ook echt merken. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De uitvoerder van de Anw, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), stort het bedrag tegelijk met de nabestaanden-, halfwezen-, of wezenuitkering. Het kabinet wil met de tegemoetkoming de koopkracht van mensen met een Anw-uitkering verbeteren. De tegemoetkoming wordt niet in mindering gebracht op toeslagen die mensen ontvangen in het kader van de Algemene Ouderdomswet, Toeslagenwet, of de bijstandsuitkering.

Ook in 2006 wordt al een tegemoetkoming aan nabestaanden, halfwezen en wezen uitgekeerd. Dat is vooruitlopend op genoemd wetsvoorstel geregeld in een ministeriële regeling. In oktober ontvangen alle Anw-gerechtigden die een uitkering ontvangen een eenmalig bedrag van 96,60 euro. In november en december een bedrag van 9,66 euro per maand.

bron:SZW