Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen
en onderzoekers hebben ruim 1,2 miljard euro ontvangen uit het
Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie. Dit programma financiert
onderzoek en technologische ontwikkeling. Dat blijkt uit de
eindrapportage van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie
(EU). Staatssecretaris Van Gennip (EZ) en minister Van der Hoeven
(OCW) namen de resultaten op 13 februari 2007 in ontvangst.

Meer dan 3700 Nederlandse bedrijven,
kennisinstellingen en individuele onderzoekers deden mee aan het
Zesde Kaderprogramma, vooral op de terreinen lucht- en ruimtevaart,
nanotechnologie, transport en energie.

Zesde Kaderprogramma

Het kaderprogramma is het belangrijkste
instrument van de Europese Unie dat onderzoek en technologische
ontwikkeling financiert.

Doel van het programma is het oplossen van
economische en maatschappelijke vraagstukken en versterking van het
concurrentievermogen van Europa.

Het geld is besteed aan projecten die
zorgen voor nieuwe producten. Een voorbeeld hiervan is software
voor ambulancemedewerkers om tijdens een rit patiëntinformatie
door te sturen naar het ziekenhuis. Ook werd gewerkt aan een
medicijn tegen SARS en de behandeling van hersentumoren en
agressieve vormen van prostaatkanker.

Zevende Kaderprogramma

Het Zevende Kaderprogramma loopt van 2007
tot en met 2013. Het programma heeft een budget van 50,5 miljard
euro.

Ruim 32 miljard euro is bestemd voor
samenwerkingsprojecten van kennisinstellingen, universiteiten en
bedrijfsleven uit diverse lidstaten van de Europese Unie. Om
deelname van bedrijven te bevorderen, gaat 15% van dit bedrag naar
samenwerkingsprojecten met het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Bron:OCW