Het ministerie van Buitenlandse Zaken
stelt via het Europafonds ruim E 1,3 miljoen aan subsidiegelden
beschikbaar voor 17 projecten. De subsidie zal onder meer worden
besteed aan onderwijsactiviteiten, tv programma's, filmprojecten,
congressen en debatten, publieksevenementen en tijdschriften.

De projecten passen in het beleid van
minister Bot om de Nederlandse burger meer te betrekken bij de
dialoog over het Europese integratieproces en de positie van
Nederland daarin. Het Europafonds is erop gericht om
maatschappelijke organisaties te stimuleren om tal van
verschillende doelgroepen op maat te informeren en te betrekken bij
de discussie over Europese samenwerking.

Het totale Europafonds budget voor 2006
bedraagt E 2,5 miljoen, waarvan in de eerste helft van 2006 al
bijna E 1,2 miljoen aan subsidies is toegekend. Voor meer
informatie over de projecten zie www.minbuza.nl (Europese samenwerking
- subsidies
).

bron:BZ