Ten behoeve van het programma Jeugd
Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006
rapporteert het WODC in de periode 2004-2007 jaarlijks over de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de afdoening daarvan in
de Monitor Jeugd terecht.In 2005 werden 961 Stop-reacties en 1,1
Halt-afdoeningen per 100 12-17-jarigen (absoluut 13.303) in
misdrijfzaken afgerond. In de periode 2002-2005 is het aantal
Halt-afdoeningen per 100 12-17-jarigen met 2% toegenomen.

De meest voorkomende afdoening door het OM
in 2005 is de transactie (1,4 per 100 12-17-jarigen), gevolgd door
de dagvaarding (1,2 per 100 12-17-jarigen). (Vanaf 2003 is het
aantal sepots door het OM redelijk stabiel). In de periode
2002-2005 is het aantal transacties per 100 12-17-jarigen (met name
werk- of leerprojecten) gegroeid met 24%. Het aantal dagvaardingen
per 100 12-17-jarigen is toegenomen met 16%.

In 2005 werd de taakstraf het vaakst
opgelegd (6,7 per 1.000 12-17-jarigen), gevolgd door de (deels)
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (2,0 per 1.000 12-17-jarigen). In
de periode 2002-2005 is het aantal taakstraffen per 1.000
12-17-jarigen door de rechter toegenomen met 21% en het aantal
(deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen per 1.000 12-17-jarigen
met 14%.

bron:WODC