Artikel 8 van de grondwet geeft elke Nederlander het recht een
verzoekschrift bij de Kroon in te dienen. Tijdens de nacht van de
vervanging hebben een aantal prominente Nederlanders van deze
gelegenheid gebruik gemaakt door een verzoekschrift aan Koningin
Beatrix op te stellen waarin zij verzocht wordt ter gelegenheid van
haar 25 jarig regeringjubileum aan de 26000 vreemdelingen die hier
langer dan 5 jaar wachten op een beslissing alsnog een
verblijfsvergunning te verlenen. De brief aan de Koningin is ter
ondertekening op het internet geplaatst. Velen tekenden al.

Op 22 maart organiseerde het ASKV in samenwerking met een aantal
andere organisaties de Nacht van de Vervanging. Een actie waarbij een
aantal bekende Nederlanders en politici samen met vluchtelingen een
avondmaaltijd deelden en voor à©à©n nacht een vluchteling in huis
opnamen. Hiermee werd een oproep gedaan voor een generaal pardon voor
de 26.000 vluchtelingen die hier al langer dan vier jaar wachten op een
verblijfsvergunning.

Een aantal van deze prominente Nederlanders is
nu een vervolgactie gestart om de aandacht voor de groep van 26.000
vluchtelingen niet te laten verslappen. In het kader van het 25 jarig
ambtsjubileum van Koningin Beatrix en de 60e herdenking van de
bevrijdingsdag wordt in een petitie aan de koningin gevraagd om een
royaal gebaar naar de 26.000.

Inmiddels hebben al ruim 13000 mensen
hun naam onder deze petitie gezet waaronder een groot aantal
schrijvers, acteurs, journalisten en anderszins prominente personen.
Het ASKV steunt deze actie van harte, en wil je daarom vragen ook je
naam onder deze petitie te zetten op www.eenroyaalgebaar.nl. Alvast bedankt voor de moeite!

Op
26 april zal om 13.00 op het plein voor het gebouw van de Tweede Kamer
in Den Haag aan kamerleden worden gevraagd de petitie te ondersteunen.
Hieraan wordt een manifestatie voor een generaal pardon voor de groep
van 26.000 vluchtelingen gekoppeld.

bron: ASKV