De staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur en Media) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) stellen 1.838.894 euro beschikbaar voor 8 internationale cultuurprojecten. Dit geld komt uit het HGIS cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking). De HGIS gelden zijn bedoeld voor projecten die de Nederlandse cultuur internationaal profiel te geven. In totaal bedraagt het HGIS budget in 2006 ruim 8 miljoen euro.

De volgende projecten hebben subsidie gekregen:
1. Nederlands Architectuurinstituut; .China Contemporary., krijgt 370.000 euro om een  overzicht te presenteren van de huidige maatschappij, het cultuurlandschap en het architectuurklimaat waarbinnen de Chinese kunstenaars en ontwerpers opereren. Het project versterkt de samenwerking met China.

2. Limburgs Museum; .Geheim van de Kelten., krijgt 262.440 euro. De tentoonstelling wil de resultaten van het Nederlandse onderzoek naar de Keltische cultuur presenteren en de internationale samenwerking tussen musea bevorderen.

3. Stadsschouwburg Utrecht; .Vrede van Utrecht., krijgt 325.000 euro. De gemeente en provincie Utrecht hebben in de aanloop naar de herdenking van 300 jaar Vrede van Utrecht (2013) een activiteitenprogramma ontwikkeld met thema.s als oorlog/vrede, migratie, minderheden en de multiculturele samenleving.

4. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV;) .The Atlantic World and the Dutch 1500-2000., krijgt 53.050 euro. Dit project is gericht op het behoud, de toegankelijkheid en het onderzoek van het internationaal gedeelde materieel en immaterieel cultureel erfgoed op de Nederlandse Antillen en Aruba.

5. Stichting Toneelgroep Amsterdam .Hemel boven Berlijn / Wings of Desire., krijgt 227.354 euro. Deze coproductie met het American Repertory Theatre heeft als thema .een verdeeld Berlijn.. Het project richt zich op het uitwisselen van artistieke ideeën en werkwijzen en op het bevorderen van de internationale mobiliteit van acteurs, regisseurs en vormgevers.

6. Stichting dance and child international (DaCi)-Conferentie 200; .10de editie., krijgt 195.000 euro. De conferentie heeft als doel meer kansen te creëren voor kinderen en jongeren uit de hele wereld om zich als danser, maker en toeschouwer te ontwikkelen en de Nederlandse educatieve danssector internationaal te profileren.

7. Stichting Europan Nederland; .International Forum of Results Europan 8., krijgt 186.050 euro. Het onderwerp van de conferentie is de toekomst van de Europese stad. Uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën tussen de ongeveer 700 Europese deelnemers staat centraal.

8. Stichting Nederlands Architectuur Instituut (NAi); .Zien is weten . Het Nederlands Stedelijk Perspectief., krijgt 200.00. NAi verzorgt in opdracht van OCW de architectuurpresentatie van Nederland bij de architectuurbiënnale van Venetië. Dit is een grootschalige manifestatie van architectuur, waarin Nederland al geruime tijd een voorhoede positie inneemt.

bron:OCW