Kinderen in Nederland gaan op 21 september tijdens de actiedag Op Voeten en Fietsen naar School massaal met de fiets of lopend naar school. Op deze dag wordt op ruim 2000 basisscholen in Nederland speciale aandacht besteedt aan hoe kinderen veilig kunnen
oversteken bij hun school. Deze Veilig Verkeer Nederland actie vindt voor de vierde keer plaats en wordt georganiseerd in samenwerking met de vereniging Klimaatverbond Nederland.

Jamai verricht aftrap in Vinkeveen
Dit jaar vindt in Vinkeveen op basisschool Sint Jozef de landelijke aftrap plaats. In aanwezigheid van Joop Goos directeur van Veilig Verkeer Nederland en de wethouder Verkeer van Vinkenveen, de heer J.Dekker,  zal met de kinderen op een ludieke manier aandacht worden besteed aan Veilig Oversteken. Na het uitdelen van de pamfletten verricht Jamai de aftrap van de landelijke campagne. De Sint Jozef school is gevestigd aan Tuinderslaantje 1-5 in Vinkeveen (Noord-Holland). De activiteiten op de Sint Jozef school vinden plaats tussen 08.00 en 9.15 uur.

Actie blijft noodzakelijk
Veilig oversteken is van essentieel belang voor het lopen en fietsen naar school. Uit evaluaties van de actiedag Op Voeten en Fietsen Naar Schoolweten we dat bij 60% van de scholen geen veilige oversteekplaats is. Oversteken is een gevaarlijke bezigheid. Bijna alle ongevallen met doden of ziekenhuisgewonden bij voetgangers vindt plaats bij het oversteken of kruisen van de weg. Bij fietsers is dit bijna 50%. Veilig Verkeer Nederland vindt dat in buurten en wijken sprake moet zijn van veilige en ononderbroken loop- en fietsroutes. Zebrapaden zijn veiliger dan locaties zonder voorzieningen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft vastgesteld dat op de actiedag het aantal kinderen dat met de auto wordt gebracht is gehalveerd. En dat drie
weken na de actiedag nog steeds meer kinderen lopend of met de fiets komen dan voorheen.

 Groene voetstappen
Deelnemende scholen kunnen de hele week  'Groene voetstappen' verzamelen voor elke keer dat zij te voet, met de fiets of met de step naar of van school gaan. Met deze voetstappen maken de Nederlandse kinderen samen met basisschoolleerlingen van bijna 200 landen over de hele wereld een symbolische reis naar Nairobi waar dit jaar de klimaatconferentie van de Verenigde Naties wordt gehouden. Aan het einde van de week worden de in Nederland verzamelde 'Groene voetstappen' aangeboden aan Monique Zoomers van het NMI. Deze actie is een samenwerking van Veilig Verkeer Nederland en De Vereniging
klimaatverbond Nederland.

Samen staan we sterk
Onder het motto Samen staan we sterk, delen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, verkeersbrigadiers, politie en burgemeester en wethouders, op scholen over het hele land pamfletten uit aan weggebruikers. Zij worden geattendeerd op de gevaren rondom het oversteken van de schoolgaande kinderen en de werkzaamheden en de bevoegdheden van de verkeersbrigadiers.

bron:Veilig Verkeer Nederland'