Dienst Landelijk Gebied (DLG), Fortis Vastgoed en Domeinen bereikten op 21 november 2005 definitief akkoord over à©à©n van de grootste grondtransactie sinds jaren. Fortis draagt bijna 750 ha landbouwgrond in Zuid-Holland over aan DLG. DLG gaat de grond gebruiken als ruilgrond in (land)inrichtingsprojecten in Zuid-Holland. Door deze transactie ontstaat voor het eerst in jaren weer meer ruimte op de grondmarkt in Zuid-Holland. In ruil ontvangt Fortis een portefeuille gronden van 1577 ha in Flevoland, zuidwest Nederland en Drenthe. De feitelijke overdracht van de gronden zal begin januari 2006 plaatsvinden.

Domeinen draagt de 1577 ha over aan DLG, die deze grond weer doorlevert aan Fortis. De gronden zijn uitgegeven in 40-jarige en altijd durende erfpacht. De verkoop van agrarische Domeingronden vloeit voort uit de motie Zalm en het nieuwe beleidskader agrarische Domeingronden, waarbij deze gronden aan derden worden verkocht indien zittende erfpachters geen gebruik hebben gemaakt van de eenmalige gelegenheid tot aankoop van de blote eigendom. Fortis neemt de bestaande erfpachtovereenkomsten op de agrarische Domeingronden ongewijzigd over. En zal dus volledig treden in de rechten en plichten van de Staat.

De grondverwerving in Zuid Holland loopt door de grote druk op de grondmarkt in Zuid Holland al enige jaren achter bij de planning. Door de transactie die nu gesloten is kunnen stedelijke groenprojecten, deltanatuurprojecten en natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte (project Mainport Rotterdam) worden gerealiseerd. Op die manier wordt een grote bijdrage geleverd aan natuurambities van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.

DLG verwerft de Beningerwaard (67 ha) en de Sophiapolder (52 ha). Beiden zijn bestemd voor Deltanatuur. Het overgrote deel bestaat uit gronden in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in de Hoekse Waard (630 ha). Van deze 630 ha gronden is een groot deel bestemd voor Deltanatuur en de rest voor de nieuwe vestiging van boeren uit andere delen van Zuid-Holland of Nederland. Door deze grondruil zal het landbouwbedrijf van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen - een van de grootste landbouwbedrijven van Nederland . worden beëindigd. Fortis onderzoekt op dit moment hoe de maatschappelijke en historische functies van het meer dan vijfhonderd jaar oude instituut Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen in de toekomst in stand gehouden kunnen worden.

De provincie Zuid-Holland beschouwt deze transactie als een grote doorbraak voor de realisatie van natuur. Voor Fortis past deze grondruiltransactie in de strategie om de beleggingen in landelijk onroerend goed voor het Nederlandse verzekeringsbedrijf uit te breiden met een groter aandeel erfpachtgrond. Fortis is de grootste private belegger in landelijk onroerend goed in Nederland met een oppervlakte grond van ongeveer 29.000 hectare.

bron:LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular