Ruim 35 Nederlandse deskundigen gaan
Turkije ondersteunen bij de bevordering van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen. De deskundigen doen dit onder leiding van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in het kader van
een project van de Europese Unie om de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen in Turkije te bevorderen. De EU heeft besloten voor deze
ondersteuning 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen en is vandaag
akkoord gegaan met het Nederlandse projectvoorstel.

Voor meer gelijkheid tussen mannen en
vrouwen in Turkije, is volgens de EU-regels onder meer de
instelling van een Commissie Gelijke Behandeling nodig. Ook moeten
gelijke rechten voor mannen en vrouwen duidelijk in wetgeving
worden omgezet. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een
eis van de Europese Commissie voor de toetreding van Turkije bij de
EU.

De Nederlandse deskundigen zullen in
Turkije uiteenlopende trainingen verzorgen voor medewerkers van
Turkse maatschappelijke en overheidsorganisaties. In de
activiteiten gaat het erom hoe je brede maatschappelijke steun kan
verwerven voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ook
zullen de deskundigen Turkije ondersteunen bij het opzetten van een
documentatiecentrum en het schrijven van een nationaal actieplan
emancipatie. Het project loopt tot oktober 2008.

bron:SZW