De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft, sinds vanaf 1 oktober 2004 een speciale regeling voor de toelating van kennismigranten van kracht is, al ruim 400 kennismigranten toestemming gegeven om in Nederland te mogen werken. Bovendien zijn circa 450 bedrijven en (onderwijs)instellingen in de afgelopen maanden toegelaten tot de kennismigrantenprocedure. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om aanvragen bij het speciale loket van de IND voor kennis- en arbeidsmigratie in te dienen voor de toelating van kennismigranten. Binnen twee weken worden deze aanvragen afgehandeld. Nederland behoort met dit kennismigrantenbeleid tot de koplopers binnen Europa.  

Een kennismigrant is een migrant die naar Nederland komt om arbeid in loondienst te verrichten en een bruto-inkomen verdient vanaf 45.000 euro (of 33.000 euro als hij jonger is dan 30 jaar). Het inkomensvereiste geldt niet als de migrant als promovendus is dienst treed bij een onderwijs- of onderzoekinstelling en voor post-doctoralen en universitair docenten onder de 30 jaar.  
Werkgevers hebben voor het in dienst nemen van kennismigranten en hun gezinsleden geen tewerkstellingsvergunning nodig. Bovendien wordt een verblijfsvergunning verleend voor de duur van vijf jaar als betrokkene een arbeidscontract heeft voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt de vergunning verleend voor de duur van het contract met een maximum van vijf jaar. 
 
Zowel werkgevers als werknemers kunnen op afspraak bij het speciale loket voor kennis- en arbeidsmigratie, waar de aanvragen voor kennismigranten snel en zorgvuldig worden afgehandeld, terecht. Werkgevers kunnen de verklaring en de aanvraagformulieren voor kennismigranten vinden en invullen op een speciale pagina voor kennismigranten op www.ind.nl. Om uit te leggen hoe de kennismigrantenprocedure werkt, geven de medewerkers van het IND-loket op verzoek presentaties. Zo heeft de IND in samenwerking met the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het ministerie van Economische Zaken onlangs een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor bedrijven, gemeenten, provincies en ambassades over de toelating van kennismigranten.  
 
bron:MinJus