Negen organisaties krijgen met ingang van 1 januari 2006 tot april 2008 van de gemeenten Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Alkmaar de kans zich te bewijzen als het gaat om het bieden van trajecten naar werk en voor sociale activering. Dat is de uitkomst van een gezamenlijke Europese aanbestedingsprocedure die dinsdag formeel is afgerond met de ondertekening van de gunningscontracten. Per jaar moeten in de vijf gemeenten bij elkaar zo’n 325 uitkeringsgerechtigden meer perspectief op werk krijgen door het volgen van een traject van sociale activering.

Daarnaast worden in de betrokken gemeenten voor 75 mensen trajecten aangeboden die direct naar werk moeten leiden. Deze laatste zijn bedoeld voor niet-uitkeringsgerechtigden en ANW-gerechtigden (algemene nabestaandenwet). Met de trajecten is een bedrag gemoeid van circa € 5 miljoen. Zo’n € 3 miljoen komt ‘voor rekening’ van de gemeente Alkmaar. De totale kosten worden betaald uit inkomsten uit Europese subsidies (ESF-3) en rijksbijdragen volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB- werkdeel).
Sociale activering
De gemeente Alkmaar voert een actief beleid op het gebied van activering van mensen met een bijstands- en/of een WAO uitkering en een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Doel ervan is dat mensen (weer) aan het werk komen. Maar werk is niet voor iedereen op korte termijn te realiseren, bijvoorbeeld omdat iemand (zeer) ver van de arbeidsmarkt af staat en/of in sociaal isolement is geraakt of dreigt te geraken. Sociale activering is een middel om de kansen op participatie in de samenleving en/of perspectief op werk of zinvolle activiteiten te bevorderen.
Reïntegratie
Door de invoering van de Wwb per januari 2004 is het meer nog dan voorheen de taak van gemeenten om zich in te spannen voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en Anw-gerechtigden. Deze doelgroepen vallen ook onder de zorgplicht van de gemeente. De belanghebbenden uit deze groepen moeten zich inschrijven bij het CWI als zij voor een reïntegratietraject in aanmerking willen komen. Uitgangspunt is dat arbeidsinschakeling, activering en arbeidsbemiddeling voorop staan. Als het vinden van arbeid niet lukt, komt scholing of een andere reïntegratievoorziening aan de orde. Bij de beoordeling van de scholing staat arbeidsrelevantie voorop. Scholing moet immers de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Uitbesteding
De gemeente voert deze taken niet volledig zelf uit, maar geeft hiervoor opdrachten aan reïntegratiebedrijven om reïntegratieplannen op te stellen. Aan negen verschillende organisaties worden op uiteenlopende gebieden opdrachten gegund. Bij sociale activering gaat het om de disciplines ‘Diagnose’, ‘Trainingen’, ‘Maatschappelijke participatie’, ‘Budgetteringscursussen’, ‘Woonbegeleiding’, ‘Verslavingszorg’, ‘Psychosociale zorg’, ‘Dagbesteding’. De geselecteerde organisaties zijn Actief Talent, Agens, AIM, Alexander Calder Reïntegratie, DHG, INOVA, IWA Wurkympuls, Nieuwland Opleidingen, Serin. Voor reïntegratietrajecten gaat het om de disciplines ‘Voortraject’, ‘Aanbodversterking’, ‘Arbeidsritme en ‘Directe bemiddeling en Nazorg’. Deelnemende organisaties hiervoor zijn Agens, DHG, IWA Wurkimpuls en Nieuwland Opleidingen.
bron:Gemeente Alkmaar