Ruim EUR 50 miljoen beschikbaar in 2005 voor bedrijven die willen investeren in nieuwe, opkomende markten.

 
In 2005 is er wà©à©r meer overheidssteun beschikbaar voor Nederlandse
bedrijven die willen investeren in en samenwerken met bedrijven in
nieuwe, opkomende markten. Zij kunnen hiervoor financiële ondersteuning
ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken via het Programma
Samenwerking Opkomende Markten (PSOM). Vanaf 1 december tot 7 maart is
de eerste indieningstermijn voor ondernemers met concrete plannen.
 
 
Op woensdag 1 december organiseert de EVD (de uitvoerder van het
PSOM-programma) een informatiebijeenkomst voor ondernemers over het
uitgebreide PSOM-programma. Niet alleen worden er ervaringen door reeds
internationaal opererende ondernemers gepresenteerd, ook zal Minister
van Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne haar visie op PSOM komen
geven.   
 
Wat is PSOM?  
PSOM is onderdeel van het Bedrijfslevenprogramma van
Ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling van PSOM is het stimuleren
van de duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Een
belangrijk aspect hierbij is dat PSOM Nederlandse bedrijven stimuleert
om zakelijke relaties in die landen aan te gaan met een lokale partner
en er te investeren zodat zij PSOM gebruiken als een opstap naar meer
vervolginvesteringen in die landen.
   
Voor welke landen geldt PSOM?  
Niet alleen het beschikbare budget voor PSOM-projecten is gegroeid, ook
de hoeveelheid landen waarvoor dit programma geldt is per 2005 fors
uitgebreid. Gold dit programma tot voor kort nog alleen voor
samenwerkingsprojecten in 16 landen, per 2005 is het programma open in
maar liefst 41 landen: Afghanistan, Albanië, Armenië, Bangladesh,
Benin, Bolivia, Bosnië Herzegovina, Burkina Faso, China, Colombia,
Cuba, Egypte, Ethiopië, Filippijnen, Georgië, Ghana, Guatemala, India,
Indonesië, Jemen, Kaap Verdische Eilanden, Kenia, Macedonië, Mali,
Moldavië, Mongolië, Mozambique, Nicaragua, Pakistan, Palestijnse
Autoriteit, Peru, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania,
Thailand, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid Afrika.    
 
Waaruit bestaat de PSOM-bijdrage?  
De PSOM-bijdrage voor samenwerkingsprojecten is in principe 50 procent
van de totale projectkosten. Echter projecten in alle minst-ontwikkelde
landen (zie www.evd.nl/psom) kunnen voor 60 procent van de totale
projectkosten aan financiële steun ontvangen. De gemiddelde
PSOM-projectbijdrage is EUR 500.000.   
 
Hoe komt een ondernemer in aanmerking voor een PSOM-bijdrage?  
Om van PSOM gebruik te kunnen maken, moeten ondernemers een
projectvoorstel indienen. De eerstvolgende indieningsperiode is van 1
december 2004 tot 7 maart 2005. Op 7 maart 2005 moeten om 12:00 uur
alle voorstellen bij de EVD binnen zijn. Meer informatie over hoe zo'n
projectvoorstel eruit moet zien, is te verkrijgen via www.evd.nl/psom.  
 
In principe geldt dat uitsluitend Nederlandse bedrijven een voorstel
mogen indienen. Echter voor projecten in Mozambique of in Uganda geldt
dat ook bedrijven uit ontwikkelingslanden (de DAC 1 lijst) voorstellen
mogen indienen.   
 
Waar krijg ik meer informatie over PSOM?  
Bedrijven die geïnteresseerd zijn in PSOM kunnen meer over dit
programma te weten komen tijdens de netwerkbijeenkomst op 1 december in
Den Haag. De EVD presenteert dan het PSOM-programma zoals dat er in
2005 uit zal zien. Als eerste zal minister van
Ontwikkelingssamenwerking (opdrachtgever van PSOM) haar visie geven.
Vervolgens vertelt de EVD
hoe een bedrijf een voorstel in kan dienen waarmee dat bedrijf
aanspraak wil maken op een PSOM-bijdrage. Tot slot zullen twee
bedrijven hun praktijkervaringen met de toehoorders delen. Voor
aanmelding voor deze kosteloze bijeenkomst kan men terecht op:
www.evd.nl/activiteiten/psom.asp   
 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen ook contact opnemen met de EVD, dat
PSOM uitvoert in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Informatie is verkrijgbaar bij à©à©n van de PSOM-adviseurs, telefoon
(070) 778 85 13. Bij telefonisch contact is het raadzaam het land
waarin u geïnteresseerd bent te vermelden. Ook de website van PSOM is
een informatiebron: www.evd.nl/psom.   
 
De EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken,
ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal
ondernemen en samenwerken. De EVD stimuleert internationale
activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met
projectmatige en financiële ondersteuning en door het leggen van
contacten met zakenpartners in het buitenland. Daarbij benut de EVD
zijn wereldwijde netwerk van nationale en internationale organisaties.
Door de combinatie van kennis, ervaring, maatwerk en het wereldwijde
netwerk opent de EVD werelden op het gebied van internationaal
ondernemen die voorheen gesloten leken.

Bron: EVD