In het kader van de Wet op de zorgtoeslag
heeft de belastingdienst in 2006 aan ruim 38 procent van de
bevolking van 18 jaar en ouder een uitkering verstrekt. Daarmee was
in totaal 2,4 miljard euro gemoeid. Dat blijkt uit tellingen van
het CBS.

4,9 miljoen ontvangers van een
zorgtoeslag

In 2006 ontvingen 4,9 miljoen
Nederlanders, een derde van de volwassenen, een uitkering in de
vorm van de zorgtoeslag. Per ontvanger werd gemiddeld 480 euro
uitgekeerd. De zorgtoeslag was op jaarbasis minimaal 24 euro en
maximaal 1 155 euro. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, dus hoe
lager het (gezamenlijke) inkomen, hoe hoger de toeslag.

Met toeslagpartner gemiddeld 690 euro

Van de totale zorgtoeslag is bijna 1,3
miljard euro uitgekeerd aan 1,8 miljoen personen met een
toeslagpartner. Deze ontvingen gemiddeld 690 euro. Het gemiddelde,
gezamenlijke inkomen van ontvanger en toeslagpartner was 25,6
duizend euro.

Van de 2,4 miljard ging ongeveer 800
miljoen euro naar ontvangers jonger dan 65 jaar. Bij een gemiddeld
gezamenlijk inkomen van 26,8 duizend euro kwam de gemiddelde,
gezamenlijke zorgtoeslag uit op 620 euro. Van de groep ontvangers
ouder dan 65 jaar met een toeslagpartner ontving een op de vier de
maximale toeslag van 1 155 euro.

Ruim 3 miljoen ontvangers zonder
toeslagpartner

De ruim 3 miljoen ontvangers zonder een
toeslagpartner ontvingen gemiddeld 360 euro. Het gemiddelde inkomen
van deze personen bedroeg 11,6 duizend euro. Ongeveer 1,3 miljoen
waren jonger dan 30 jaar. Zij ontvingen gemiddeld 370 euro. Vier op
de vijf ontvangers kregen de maximale toeslag van 403 euro.

80 procent van de ontvangers
autochtoon

Van de 4,9 miljoen Nederlanders die een
zorgtoeslag ontvingen, waren vier op de vijf autochtoon. Aan hen
werd gemiddeld 480 euro uitgekeerd. Westerse allochtonen ontvingen
hetzelfde bedrag.

Eén op de tien ontvangers van
zorgtoeslag was van niet-westerse afkomst. Zij ontvingen gemiddeld
530 euro.

bron:CBS