Ruim twintig procent van het consumentenvuurwerk is gevaarlijk voor de
consument. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vliegende Brigade
Vuurwerkbesluit van de VROM-Inspectie naar de stabiliteit,
lontvertraging en samenstelling van vuurwerk. De Vliegende Brigade
heeft de afgelopen vier maanden samen met het NFI (Nederlands
Forensisch Instituut) bij TNO de veiligheid en kwaliteit van
consumentenvuurwerk getest. De Vliegende brigade heeft de gevaarlijke
partijen vuurwerk uit de handel gehaald. 

 
Stabiliteit  
De Vliegende Brigade is een landelijk samenwerkingsverband van de
VROM-Inspectie en de provincies. De brigade heeft de afgelopen maanden
vooral gekeken naar de stabiliteit van vuurwerk. De onderzochte
artikelen zijn onder meer de zogenaamde Flowerbeds, mini . cakeboxen of
multischots. Dit vuurwerk schiet - als het goed gaat - de lading in zes
tot tien schoten verticaal weg. Ruim twintig procent van de onderzochte
monsters bleek instabiel en viel om. De gevaren van het omvallen van
dit soort vuurwerk kunnen groot zijn voor de consument. Bij het
onderzoek zijn namelijk gevallen geconstateerd waarbij de lading in een
cirkel van meer dan 25 meter wordt .uitgeworpen. en vervolgens
uiteenspat met een voelbare drukgolf en brandende delen.   
 
Lontvertraging   
Het vuurwerk is daarnaast ook onderzocht op lontvertraging. Vuurwerk
moet minimaal drie en maximaal acht seconden nadat het is afgestoken,
afgaan. Gaat het vuurwerk eerder af, dan kan dit tot ernstig letsel
leiden. Het vuurwerk gaat bijvoorbeeld af và³à³rdat het is weggegooid.
Als het vuurwerk na acht seconden nog niet afgaat, kunnen mensen denken
dat het niet werkt en het proberen opnieuw aan te steken. Bij het
oppakken kan het dan alsnog afgaan.    
 
Samenstelling  
Ook de samenstelling van het vuurwerk is gecontroleerd. Zo is gekeken
of er verboden stoffen, zoals perchloraat in het vuurwerk zitten.
Perchloraat is een milieubelastende stof, die in Nederland niet mag
worden gebruikt in vuurwerk. Daarnaast is ook de hoeveelheid kruit in
het vuurwerk gewogen. Teveel kruit, kan ernstig letsel en schade
aanrichten. Ook hierbij zijn afwijkingen geconstateerd.  
 
M  
Een andere taak van de Vliegende Brigade is de controle op de invoer en
opslag van vuurwerk. Samen met handhavingspartners als de politie wordt
eveneens op illegaal vuurwerk gecontroleerd. Er wordt namelijk nog
steeds illegaal vuurwerk in het buitenland gekocht en naar Nederland
gebracht. Vaak gaat het hier om zà©à©r gevaarlijk vuurwerk, zoals de
verboden strijkers en lawinepijlen. Het verhandelen en opslaan van dit
illegale vuurwerk kan anoniem worden gemeld door .M. te bellen
(0800-7000).  

Bron: MINISTERIE VROM