Op Vliegbasis Volkel wordt maandag 14 mei
vanaf 16.30 uur een niet-geëxplodeerde vliegtuigbom uit de
Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt door de Explosieven
Opruimingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht. Het projectiel, een
zogenoemde duizendponder van Amerikaanse makelij, werd gevonden bij
grondwerkzaamheden.

Een beperkt gebied rondom de ligplaats van
het explosief wordt maandag vanaf 16.00 uur afgesloten en
geëvacueerd. Het betreft een gedeelte van de gebouwen en
werkplekken op Volkel, en een klein aantal woonhuizen ten
noordwesten van de vliegbasis in het buitengebied van de gemeenten
Landerd en Uden. Deze gemeenten zorgen voor opvang van bewoners die
daarin zelf niet kunnen voorzien.

De ruimingswerkzaamheden nemen naar
verwachting ongeveer twee uur in beslag. De politie en de
Koninklijke Marechaussee zorgen voor de beveiliging van het
gebied.

Vliegbasis Volkel werd in het begin van de
bezetting als Fliegerhorst aangelegd door de Duitsers. Geallieerden
bombardeerden het vliegveld gedurende de oorlogsjaren regelmatig,
met name in de zomer van 1944. Een klein deel van de afgeworpen
bommen kwam om verschillende redenen niet tot ontploffing.

bron:MinDef