Als gevolg van ondermeer de hogere inkomsten uit olie heeft Rusland aan
Nederland gevraagd om een substantieel deel van haar schuld vervroegd
te mogen aflossen. Het Ministerie van Financien en Atradius hebben
daarmee ingestemd en een bedrag van Euro 199 miljoen is intussen
ontvangen.

De Russische schuld aan Atradius komt voort uit claims die Atradius in het verleden heeft
uitbetaald aan Nederlandse exporteurs omdat Rusland in gebreke bleef met betalen.
Desbetreffende exporteurs hadden hun vorderingen tegen non-betaling verzekerd bij
Atradius Dutch State Business, die op haar beurt het risico weer volledig had
herverzekerd bij het Ministerie van Financien. De vervroegde aflossing gaat dan ook naar
het Ministerie van Financien en de betrokken verzekerden.

Reeds in mei jongstleden had Rusland een akkoord getekend met de Club van Parijs
crediteuren. De Club van Parijs is een informele Club van crediteuren, waaronder
Nederland. In totaal zal Rusland aan die crediteuren circa 15 miljard dollar eerder terug
betalen. Het aandeel van Nederland in de vervroegde aflossing bedraagt circa 1,7%.

Bron:
Atradius Dutch State Business