De Russische Federatie heeft besloten vanaf 3 december de import van
alle plantaardige producten vanuit Nederland te verbieden. Sinds 28
juni dit jaar gold al een exportverbod voor bloemen en potplanten
wegens de vondst van de Californische trips in potplanten.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in nauw
overleg met het overkoepelende bedrijfsleven de afgelopen maanden zeer
veel inzet gepleegd om de problemen in de sierteelt op te lossen. Het
is daarmee echter niet gelukt om het vertrouwen van de Russen te
herwinnen, mede vanwege het feit dat ook zendingen met andere producten
incidenteel besmet blijken te zijn met Californische trips. De Russen
hekelen daarom het Nederlandse fytosanitaire systeem.

Overigens besloot de Russische Federatie al eerder om dezelfde redenen
haar grenzen te sluiten voor alle plantaardige producten uit Estland en
Duitsland.

Minister Veerman noemt de Russische maatregelen 'een forse
tegenvaller'. Hij zal zich blijven inzetten om deze problematiek zo
spoedig mogelijk op te lossen.

De totale Nederlandse uitvoer van plantaardige producten naar de Russische Federatie bedraagt ongeveer 500 mln euro per jaar.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit