De Russische inspecties van plantaardige producten uit Nederland worden
vanaf 21 maart sterk vereenvoudigd. De Russische inspecteurs in
Nederland zullen niet langer samen met hun Nederlandse collega's
honderd procent van de exportpartijen inspecteren, maar alleen nog
steekproeven nemen om de Nederlandse keuringen te controleren. De
Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst zal wel alle exportzendingen
blijven keuren. Dat is het resultaat van constructieve besprekingen
tussen de inspectieautoriteiten van Nederland en de Russische Federatie.

De afgelopen weken hebben de Russische inspecteurs in Nederland goed
zicht gekregen op de manier waarop de Nederlandse Plantenziektenkundige
Dienst de keuringen voor Rusland uitvoert. Dat leidde tot de Russische
bereidheid om de samenwerking een nieuwe fase in te laten gaan.
Volgende week spreken Nederland en Rusland in Moskou over de verdere
praktische invulling van de samenwerking.

Een ander belangrijk resultaat van de onderhandelingen zijn nieuwe
afspraken over de hoeveelheid grond die op producten mag zitten. Tot nu
toe eiste de Russische Federatie producten die volledig vrij waren van
aanhangende grond. Daardoor was met name de export van consumptie- en
pootaardappelen in praktijk nog onmogelijk. Per direct wordt nu voor
aardappelen 1 procent aanhangende grond toegestaan, waardoor de
aardappelexport naar verwachting snel op gang zal komen.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit