(Persbericht) Nederlanders vinden rust de meest belangrijke aspect als het gaat om een fijne werkplek. Maar liefst 46 procent van de respondenten geeft dit de hoogste prioriteit aan haar werkplek. Een frisse geur wordt ook als belangrijk ervaren, 20 procent vind dit het meest belangrijk aan zijn/haar werkplek. Dit blijkt uit onderzoek van de vacaturesite VacatureBase onder 554 respondenten, waarin werd gevraagd naar wat zij het meest belangrijk vinden aan hun werkplek.

Naast rust en frisse geur vinden Nederlanders het ook belangrijk dat zij een ruime werkplek hebben (17 procent). Een mooi uitzicht en een groot bureau worden minder belangrijk geacht, respectievelijk 11 en 7 procent.

Werkgevers doen er dus goed aan om een rustige werkplek te creëren voor haar werknemers. Uit voorgaande onderzoeken is namelijk al gebleken dat een rustige werkplek zorgt voor een hogere productiviteit. De tevredenheid van de werknemers leidt uiteraard ook tot een hogere efficiency. Dubbel profijt dus voor de werkgever.