De demonstratie van de Nederlandse Volks
Unie (NVU) die zaterdagmiddag (24/2) in Doetinchem is gehouden, is
relatief rustig verlopen. Ondanks het verbod van de rechter op een
tegendemonstratie is er toch een grote groep vooral jongeren naar
Doetinchem gekomen om hun ongenoegen over de demonstratie van de
NVU kenbaar te maken. Tot ongeregeldheden heeft dit niet
geleid.

Rond 13.00 uur verzamelden zich circa 110
aanhangers van de NVU op een parkeerterrein bij het treinstation in
Doetinchem. De demonstratie werd enige tijd opgehouden doordat zich
op de route op de Terborgseweg een grote groep tegendemonstranten
had verzameld. Een deel van deze mensen is per bus afgevoerd door
de politie om een confrontatie tussen beide groepen te voorkomen.
Een ander deel is op de Terborgseweg gecontroleerd op locatie
gehouden.

De aanhang van de NVU is op last van
‘de driehoek’ (burgemeester, korpschef van politie,
hoofdofficier van justitie) op het laatste moment via de Melkweg
naar het centrum geleid. Afgezien van deze omleiding is de
demonstratie volgens plan verlopen.

In totaal zijn er vanmiddag ruim 60
personen aangehouden. In de meeste gevallen ging het om mensen die
weigerden bevelen van de politie op te volgen in het gebied waar
ten tijde van de demonstratie een noodverordening van kracht was.
De aangehouden personen worden individueel door justitie op
strafbare feiten bekeken. In enkele gevallen werd men aangehouden
terzake belediging van een ambtenaar in functie of vanwege het feit
dat men geen identiteitsbewijs kon tonen. Verder heeft men een
verdachte aangehouden die een ploertendoder en een werpster bij
zich bleek te hebben.

Rond 16.00 uur was de demonstratie
beëindigd. Om circa 16.30 uur was de rust in de stad
weergekeerd en kon de noodverordening worden ingetrokken.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland