Het Ministerie van OCW gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Leeuwarden in de zaak die de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) tegen OCW had aangespannen.

Staatssecretaris Rutte besloot eerder dit jaar bij de CHN geld terug te vorderen, op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie-Schutte naar onregelmatigheden in de bekostiging van het hoger onderwijs. De hogeschool is tegen dat besluit van de staatssecretaris een juridische procedure gestart. OCW legt de zaak nu voor aan de Raad van State. Rutte heeft dit vandaag bekend gemaakt.

Voor staatssecretaris Rutte blijft bij de afhandeling van het Schutte-onderzoek het
uitgangspunt zoveel mogelijk juridische procedures te voorkomen en niet onnodig in beroep te gaan. Anders handelen kost energie en geld die beter voor het onderwijs aangewend kunnen worden. De zaak van de CHN bevat echter enkele aspecten die ook hun uitstraling hebben naar andere dossiers. Volgens Rutte is daarom jurisprudentie van de Raad van State gewenst. De Raad van State zal gevraagd worden op een zo kort mogelijke termijn een beslissing te nemen.

bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular