De belastingdienst wil op last van Staatssecretaris Wijn gegevens hebben van de Autoriteit Financiële Markten(AFM). Op grond van haar toezichthoudende taak krijgt zij inzicht in de bedrijfsgegevens van financiële instellingen en bedrijven. Dezelfde wet schrijft echter strikte geheimhouding voor om deze bedrijfsgegevens te beschermen. De AFM heeft nu een uitweg geboden, het is echter niet duidelijk of de staatssecretaris die uitweg aandurft.

De AFM onderkent dat het feit dat zij is gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht kan leiden tot onbevredigende situaties, bijvoorbeeld wanneer het gaat om uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst. Om die reden heeft de AFM het ministerie van Financiën - naar aanleiding van een concreet verzoek . op 15 september per brief aangegeven dat haar er veel aan gelegen is dit punt van onzekerheid in de wetgeving op te helderen. De AFM heeft het ministerie van Financiën geadviseerd om, als beleidsverantwoordelijk ministerie voor beide instanties, de Raad van State advies te vragen over welke wetgeving prevaleert: de effectenrechtelijke geheimhoudingsplicht waaraan de AFM is gebonden, of de fiscaalrechtelijke opsporingsplicht van de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën heeft in antwoord hierop laten weten dat zij over dit onderwerp binnenkort het overleg zal organiseren.

bron:AFM