Rijkswaterstaat heeft besloten om het peil van het water in het IJsselmeer langzaam weer te laten dalen naar het zomerstreefpeil van NAP -20cm. Door de plotselinge weersomslag van vorige week en de voldoende aanvoer via de Rijn die ook het IJsselmeer voedt, is het niet langer nodig een buffer te handhaven. Eind juli creeërde Rijkswaterstaat die waterbuffer door tijdelijk het peil te verhogen tot maximaal NAP -12cm. Dat gebeurde op basis van de verwachting dat een te droge julimaand, statistisch gezien vaak gevolgd wordt door een te droge augustusmaand. Die situatie doet zich nu hoogst waarschijnlijk niet meer voor. Er is de laatste dagen al vrij veel neerslag gevallen en ook de voorspellingen geven aan dat er van droogte vermoedelijk geen sprake meer zal zijn. Vandaar de keuze het zomerstreefpeil weer aan te houden. Vanaf 9 augustus zal daarom de gevormde waterbuffer binnen één week weer worden afgespuid naar de Waddenzee.

Door de onvoorzien snelle weersomslag begin augustus is het ontstane neerslagtekort deels ingelopen. Op basis van de weersvooruitzichten voor de komende tien dagen is het de verwachting dat het tekort verder zal teruglopen. Deze zomer worden er dan ook verder geen problemen meer verwacht met de droogte. Ontwikkelingen rond de aanvoer van de Rijn zijn voor het IJsselmeergebied mede van belang. Deze aanvoer - het debiet - is inmiddels opgelopen van circa 1140 m3/s tot 1300 m3/s en zal naar verwachting de komende dagen verder stijgen naar 1400 m3/s en dat is voldoende. Normaal voor deze tijd van het jaar is
overigens een aanvoer van 1800 m3/s. De vraag naar water uit het IJsselmeergebied vanuit de omliggende regio's is beperkt en dat zal zo blijven ook kijkende naar het verloop van het groeiseizoen van de landbouw. Tijdens een afstemmingsoverleg met Rijkswaterstaat hebben de waterschappen in de regio aangegeven de door hun gevormde watervoorraden inmiddels te hebben afgevoerd om overtollige neerslag te kunnen opvangen.

Rijkswaterstaat heeft bovengenoemde ontwikkelingen geanalyseerd met behulp van scenarioberekeningen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat het handhaven van de extra buffer niet langer nodig is. Vandaar dat deze buffer nu langzaam wordt afgebouwd. Doordat het normale zomerstreefpeil nu weer gehandhaafd zal worden, kan ook de vismigratie van Waddenzee naar IJsselmeer weer normaal plaatsvinden.

bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular