In meer dan driekwart van de gevallen stopt het geweld Onlangs is een rapport verschenen van twee studenten van de Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch over de tevredenheid van slachtoffers van huiselijk geweld in politie-regio Brabant-Noord. In ruim driekwart van de gevallen van huiselijk geweld stopt het geweld door ingrijpen van de politie. De slachtoffers geven de politie een 7 voor de aanpak.

Het onderzoek richtte zich met name op de aanpak van huiselijk geweld door de politie en de tevredenheid bij de slachtoffers over deze aanpak. Uit het onderzoek komen een aantal opvallende zaken naar voren.

Twee studenten, Amy Groeneveld en Christianne Vissers, van de Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch, afdeling Bestuurskunde/Overheidsmanagement hebben als afstudeeropdracht onderzoek gedaan onder slachtoffers van huiselijk geweld in de 21 gemeenten van de Politie Brabant-Noord. Om een goed beeld te krijgen over de aanpak van huiselijk geweld door de Politie Brabant-Noord is door hen onder een representatieve groep slachtoffers van huiselijk geweld over het jaar 2004 onderzoek gedaan.

Het waarom, hoe en de resultaten

In het beleidsplan van de politie is de aanpak van geweld een van de speerpunten. Bij eenderde van de geweldmeldingen vindt het geweld plaats binnen de relaties en is er een direct verband met de 'vier muren' van het huis. Het zogenaamde huiselijke geweld. Gezien de landelijke ontwikkelingen, waarbij de politiek zich heel duidelijk heeft uitgesproken, dat dit maatschappelijk probleem een gerichte aanpak verdient, is de bestrijding van huiselijk geweld tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2003 maakt de politie gebruik van vaste protocollen en de zogenaamde ABCDEF-methode (ABCDEF = Ask, Believe, Call, Document, Ensure safety, Follow) bij de aanpak van huiselijk geweld. In deze methode staat een aantal acties beschreven die de politiemensen dienen te ondernemen bij het eerste contact om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie waarin het slachtoffer zich bevindt.
De slachtoffers die meededen aan het onderzoek beoordelen de politieaanpak gemiddeld met een 7.
Het is een grote stap voor slachtoffers om naar de politie te gaan en aangifte te doen. Vaak is er sprake van angst voor de pleger, schaamtegevoel en het idee dat het doen van aangifte niets helpt. De ondervraagde slachtoffers gaven te kennen het belangrijk te vinden, dat de politie de pleger wijst op het strafbare gedrag. Verder willen ze dat het geweld stopt en het slachtoffer wordt beschermd tegen het geweld. De meeste slachtoffers gaven aan dat de politie naar verwachting handelde.

Geweld neemt sterk af

Uit het onderzoek blijkt dat in meer dan 75% van de gevallen het geweld is gestopt. Een meerderheid zegt dat het geweld is gestopt door toedoen van de politie. Slachtoffers verwachten onder andere van de politie dat zij het geweld stopt. Ook blijken slachtoffers waarbij het geweld is gestopt door toedoen van de politie, meer tevreden te zijn over de politie aanpak. Geconcludeerd kan worden dat de aanpak van de politie effectief is, omdat bij een grote meerderheid van de slachtoffers het geweld is gestopt als gevolg van de politieaanpak. Een groot deel van de slachtoffers zegt bij herhaling van huiselijk geweld zeker opnieuw naar de politie te gaan.

Verbeterpunten uit het onderzoek

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat slachtoffers met name tevreden zijn over:

- De mate waarin ze serieus genomen werden;
- De aandacht die de politie had voor hun probleem; en
- De informatie die de politie gaf over wat er met de aangifte zou gebeuren.

Minder tevreden bleken de slachtoffers te zijn over:

- Het contact tussen politie en slachtoffer over hun persoonlijke situatie;
- De informatievoorziening omtrent het verloop van de zaak; en
- Het soms ontbreken van een contactpersoon.

De slachtoffers geven aan dat ze over het aanspreken van de pleger op zijn gedrag, zijn of haar aanhouding of veroordeling tot een straf (taakstraf, vrijheidstraf of een hulpverleningsstraf) in de helft van de gevallen niet door de politie maar door een andere instantie op de hoogte is gebracht. Voor de politie is dit een signaal om beter het verloop van de zaak te volgen en de informatieverschaffing hierover in de richting de slachtoffers te verbeteren. Belangrijk blijft het normerende optreden in de richting van de pleger, aangezien dat een gunstig effect heeft op het stoppen van geweld.

Conclusie

Het rapport stelt dat slachtoffers van huiselijk geweld tevreden zijn over de politieaanpak aangezien ze die aanpak met een 7 beoordelen. Bij een ruime meerderheid wordt voldaan aan de verwachtingen. Gebleken is dat het voldoen aan verwachtingen de tevredenheid gunstig beïnvloedt. Slachtoffers verwachten onder andere van de politie dat zij het geweld stopt.

Bron: Politie Brabant-Noord