(Persbericht) Houten, 27 augustus 2010. Goed voorbereid 2011 beginnen wat betreft wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving? Tijdens het Salarisprofs seminar op 24 november 2010 wordt u geïnformeerd over de actualiteiten rond het belastingplan 2011. De werkkostenregeling: de inventarisatie is al voltooid. Gelden de gemaakte afspraken nog? Welke invloed heeft deze regeling op het arbeidsvoorwaardenpakket? Overweegt u gebruik te maken van de overgangsregeling?

Specialisten in arbeidsrecht en loon- en premieheffing

Arjan van Luipen is advocaat, verbonden aan Blat advocaten te Zeist en gespecialiseerd in arbeidsrecht. In zijn dagelijkse praktijk voorziet hij werkgevers en werknemers van juridisch advies in arbeidsrechtelijke geschillen. Daarnaast staat Arjan van Luipen de ondernemingsraad van organisaties bij op het gebied van medezeggenschap en adviseert hij ondernemers omtrent de rechten en plichten van dit orgaan. Tot zijn cliëntenkring behoren banken, verzekeringsmaatschappijen en ondernemers uit het MKB-segment, die met name zijn pragmatische insteek van de geschillenbeslechting kunnen waarderen.

Han Bakker is specialist op het gebied van loon- en premieheffing. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan bij de (semi-)overheid à©n in het bedrijfsleven. Jarenlang was hij senior beleidsmedewerker bij UWV, waarna hij zijn kennis in de zakelijke dienstverlening heeft kunnen toepassen bij onder andere Raet en Randstad. De afgelopen jaren heeft hij veelvuldig presentaties en workshops gegeven over deze onderwerpen.

Kijkt u voor meer informatie op www.salarisprofs.nl/seminar

Over Salarisprofs
Salarisprofs helpt organisaties een optimaal en permanent functionerend salarisproces te realiseren of te behouden door het leveren van kennis, continuïteit en capaciteit in de vorm van consultancy, detachering, Werving & Selectie en ons kenniscentrum. Salarisprofs is onderdeel van Profsgroep. Kijkt u voor meer informatie op de website www.salarisprofs.nl of neem contact op met Esther van der Born, Business Manager Salarisprofs op telefoonnummer 088- 0909010.

Informatie voor de pers
Salarisprofs | Profsgroep
Yvonne Jansen
[email protected]