(Persbericht) SPO en Pensioenfederatie per vandaag verhuisd
Samenwerkende pensioenorganisaties betrekken nieuw pand.

DEN HAAG, 15 november 2010 - De pensioenkoepels voor bedrijfstak- (VB), beroeps- (UvB) en ondernemingspensioenfondsen (OPF) - die hun krachten gaan bundelen in een nieuwe Pensioenfederatie - nemen per heden, samen met opleidingsinstituut SPO, hun intrek in kantoorcomplex Prinsenhof te ‘˜s Gravenhage. De organisaties zullen gaan samenwerken op à©à©n IT-omgeving. "Uit kosten- en efficiëntieoverwegingen is besloten de IT-omgevingen van de afzonderlijke organisaties samen te voegen", aldus Mark de Wijs, directeur van SPO. IT-beheerbedrijf Computication verzorgt de installatie, migratie en het beheer van de omgeving. "Het is een mooi en uitdagend project voor ons. Een mooie gelegenheid om te laten zien wat we in huis hebben", zegt Jan Martijn Broekhof, directeur van Computication.

Computication, SPO en de nieuwe Pensioenfederatie sloten een samenwerkingsovereenkomst voor 60 maanden. Broekhof: "We leveren servers, werkstations, printers en draadloze toegang en voeren de à¢â‚¬Å“oudeà¢â‚¬ IT-omgeving na de migratie af. Naast de inrichting van de nieuwe IT-omgeving verzorgt Computication ook het beheer ervan, volgens het managed services principe." Mark de Wijs geeft aan dat SPO en de Pensioenfederatie voor Computication hebben gekozen omdat het beheerbedrijf uit Zeist een propositie heeft waarbij de kosten en de baten vooraf inzichtelijk zijn en worden vastgelegd. "Het lijkt ons een professionele club die goed in staat is om ons bij deze migratie te begeleiden. Dat verwachten we ook van ze. Het zal wel even wennen zijn, deze nieuwe manier van werken." Ook Gerard Riemen, algemeen directeur van de Pensioenfederatie, heeft vertrouwen in de samenwerking: " Het concept van Computication spreekt ons aan. We weten vooraf waar we aan toe zijn." Computication staat in de markt bekend om haar managed services aanpak. Jan Martijn: "Bij managed services bied je IT-beheerdiensten aan tegen gegarandeerde vaste tarieven. Het beheren van IT-omgevingen doen wij op afstand, met monitoringsoftware houden wij de goede werking ervan in de gaten en voorkomen wij problemen in plaats van dat we ze moeten oplossen. Veel grote bedrijven zijn echter nog steeds gewend dat er eens in de zoveel tijd een IT'er aan hun bureau staat om zaken te bespreken en problemen op te lossen. Dat dit overbodig is geworden, kunnen wij aan steeds meer opdrachtgevers bewijzen."

Over SPO en de Pensioenfederatie
SPO is hà©t opleidingsinstituut in de pensioenbranche met een actueel, to the point en op maatwerk gestoeld aanbod. SPO is opleidingspartner tijdens de gehele pensioencarrià¨re. Levenslang leren is hierbij het sleutelbegrip. SPO verzorgt open- en maatwerkopleidingen voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief pensioen. Zij zijn werkzaam als bestuurder of actief bij uitvoerders van pensioenregelingen. In september 2010 maakten de drie pensioenkoepels VB, UvB en OPF bekend dat de bestaande nauwe samenwerking zou worden versterkt en geformaliseerd in de nieuwe Pensioenfederatie. Onder deze nieuwe vlag willen de koepels nog slagvaardiger en met meer impact opereren. De pensioenwereld heeft momenteel met grote uitdagingen te maken en ligt onder het vergrootglas van overheid, toezichthouders, media en niet te vergeten de pensioendeelnemers zelf. Bundeling van krachten is nodig om die uitdagingen effectief het hoofd te kunnen bieden. Het samenbrengen van de drie bureaus onder à©à©n dak sluit daar naadloos bij aan.

Over Computication
Computication is gevestigd in Zeist. Het bedrijf biedt organisaties server beheer en gebruikersondersteuning tegen een op voorhand gegarandeerd vast tarief. Hierdoor zijn de belangen van Computication en haar klanten gelijk. Mede door deze propositie behoort Computication tot de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Het bedrijf is in 2003 opgericht door Martijn van der Schaaf (31) en Jan Martijn Broekhof (32).

Noot voor de redactie
Meer informatie over Computication vindt u op www.computication.nl. Voor inlichtingen neemt u contact op met Hyperz PR, via [email protected] of bel 0345-505845/06-20032389.