Digitale Professionals (http://www.digi-profs.nl/) gaat een samenwerkingsverband aan met Kennisportal.com (www.kennisportal.com) . De samenwerking bestaat uit het wederzijds aanbieden van elkaars producten en diensten aan de markt onder eigen logo.

Wie doet wat?
Digitale Professionals biedt een vijftal Portals voor ondernemers en managers voor verschillende bedrijfsthema‘˜s, zoals HRM, Financieel en Fiscaal. Binnen een portal (waarvoor een gebruiker zich aanmeldt) kan de ondernemer of manager gebruik maken van de aangeboden tools (software), vakinformatie en adviezen.

Kennisportal.com is een intermediair tussen kennisdragers en kennisvragers. In de vorm van vele artikelen, gerangschikt op thema, worden expertise en ervaring van auteurs beschikbaar gesteld via de onafhankelijke kennisbank van Kennisportal.com.

Belang van kennis delen
In onze huidige kennismaatschappij is het voor ondernemers en managers van groot belang bij te blijven en zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare middelen om succesvol te zijn. In de laatste decennia zijn technologische ontwikkelen en maatschappelijke patronen zo complex en diffuus geworden dat het ondoenlijk is om al deze kennis zelf in huis te hebben. Dat kan worden ondervangen door kennis te delen tussen mensen en tussen organisaties. Via deze samenwerking trachten Digitale Professionals en Kennisportal dit doel te realiseren.

Noot aan de redactie- dit is een origineel persbericht
Kennisportal.com/Digitale Professionals
L. Tegelberg en J.B. Mulder
ADRES: Planetenbaan 16 te Maarssen
TELEFOONNUMMER: 0229 217 707
E-MAILADRES: [email protected]
WEBADRES: www.kennisportal.com

Website: http://www.kennisportal.com