Nederland en Roemenië gaan de komende drie jaar intensief samenwerken op het terrein van de bescherming van de bevolking. Het gaat daarbij om het voorkà³men van rampen, het goed voorbereid zijn op rampen mochten die zich toch voordoen, en om het optreden na een ramp. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de Roemeense minister Blaga (Binnenlandse Zaken) hebben hierover vandaag in Boekarest afspraken ondertekend.

De samenwerking tussen beide landen krijgt vooral vorm door het uitwisselen van kunde en kennis en door het uitvoeren van gemeenschappelijke projecten. Zo zal informatie worden uitgewisseld over nationale alarmeringssystemen om de bevolking te waarschuwen. Verder zullen over en weer deskundigen en instructeurs hun ervaringen uitwisselen op het gebied van opleiden en oefenen in de rampenbestrijding. Bij crisisoefeningen kunnen over en weer waarnemers uit het andere land optreden.  
Ook zullen beide landen samenwerken bij het uitvoeren van de Europese Seveso-II-richtlijn (die gaat over veiligheidsmaatregelen bij bedrijven met gevaarlijke stoffen) en bij het invoeren van het Europese alarmnummer 1-1-2 in Roemenië. 
 
Vorig jaar maakten Nederland en Roemenië al afspraken over samenwerking op het terrein van rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding, openbare orde en veiligheid en de kwaliteit van de politie. Die samenwerkingsprojecten gaan over het verbeteren van de relatie tussen politie en het publiek, het bestrijden van georganiseerde misdaad, het optreden van de politie in grote steden, het bestrijden van mensenhandel en mensensmokkel en het politieonderwijs. Verder richt deze samenwerking zich op het integer handelen door ambtenaren. 

bron:BZK