United Momentum Group is recentelijk een samenwerking aangegaan met De Mobiele Fabriek. Beide partijen willen een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld waarin “People, Planet en Profit” centraal staan. Met de inzet van een mobiele productiefaciliteit die in één procesgang puin, bouwafval en wegeninfrastructuren tot genormaliseerde bouwmaterialen, halffabrikaten en decoratiematerialen verwerkt, willen beide organisaties een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Duurzaamheid als belangrijke pijler
United Momentum Group, bestaande uit de divisies Momentum Real Estate en Momentum Invest, is een commerciële en winstgevende onderneming gericht op continuïteit en duurzaamheid. De organisatie wil een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door nieuwe manieren en vormen van maatschappelijk verantwoord investeren te introduceren. Met deze gedachte is United Momentum Group een samenwerking aangegaan met De Mobiele Fabriek.

“De samenwerking met De Mobiele Fabriek is voor ons en onze relaties een geweldige stap vooruit en een unieke kans om duurzaam te ontwikkelen. Wij hebben ook besloten om zelf direct te investeren en actief te participeren in de projecten van De Mobiele Fabriek”, aldus Martijn van Rheenen, directeur van Momentum Invest en Momentum Real Estate. Naast steun van United Momentum Group verwacht M. van Rheenen ook steun van externe relaties zoals banken en andere grote ondernemingen.

Bouwmaterialen uit 85% recyclede grondstoffen
De Mobiele Fabriek is opgericht met als doel de realisatie en exploitatie van de ‘Flying Dutchman’. De Flying Dutchman is een mobiele, op containerisatie afgestemde productiefaciliteit die in één procesgang puin, bouwafval en wegeninfrastructuren tot genormaliseerde bouwmaterialen, halffabrikaten en decoratiematerialen verwerkt. Met de inzet van The Flying Dutchman wenst De Mobiele Fabriek een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving op basis van maatschappelijke, sociale en economische meerwaarden.

Van het bouwpuin dat ontstaat bij het slopen van gebouwen, natuurrampen en oorlogen wordt door de Flying Dutchman op locatie nieuw bouwmateriaal gemaakt. In eerste instantie wordt van het verwerkte puin nieuw beton gemaakt. De huidige bouwmaterialen worden geproduceerd met gebruikmaking van voornamelijk natuurlijke bronnen die steeds schaarser worden. Door het puin te recyclen en te verwerken in nieuwe betonproducten bestaat het nieuwe bouwmateriaal voor 85% uit recyclede grondstoffen. Naast een substantiële kostenbesparing betekent dit ook een belangrijke besparing op natuurlijke bronnen.

Momentum Invest zal met haar financiële expertise De Mobiele Fabriek structureel ondersteunen bij het vinden van investeerders voor de aanschaf van de eerste Flying Dutchman. Op dit moment is De Mobiele Fabriek in overleg met Cordaid (een grote Nederlandse ontwikkelingsorganisatie) om samen een pilot te realiseren. Deze pilot zal waarschijnlijk in Nigeria plaatsvinden.

bron:Momentum