De Wereldbank heeft aan een consortium van kredietverzekeraar Atradius en International Financial Consulting Ltd. (IFCL) de opdracht gegund om haar te ondersteunen bij het tot stand brengen van duurzame energieprojecten. Deze energieprojecten gaat de Wereldbank financieren met behulp van zogenaamde uitstootrechten van broeikasgassen (carbon credits). De Wereldbank wil de risico's die aan deze financiering kleven afdekken door kredietverzekering. Het consortium is na een open gunningsprocedure gekozen vanwege zijn wereldwijde ervaring. Atradius heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en is een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld. Het Canadese IFCL geldt als een vooraanstaand adviesbureau voor kredietverzekering. De Wereldbank is de belangrijkste internationale ontwikkelingsbank en is gevestigd in Washington. 

Achtergrond 
 
Kyoto-protocol 
Na de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol is een groot aantal (ontwikkelde) landen gebonden aan grenzen voor de uitstoot van broeikasgassen. Binnen deze landen, waaronder Nederland, krijgen ook individuele bedrijven, zoals energiebedrijven en industriële ondernemingen, grenzen opgelegd. Het ziet ernaar uit dat een aanzienlijk deel van deze landen, en bedrijven binnen deze landen, de grenzen zal overschrijden. In beginsel zijn er dan vier mogelijkheden: 
- een boete 
- investeren in eigen land of bedrijf om de uitstoot te verminderen 
- investeren om uitstoot in een ander land te verminderen 
- uitstootrechten kopen in een land dat beneden zijn grenzen blijft. 
 
De opdracht van de Wereldbank betreft met name de derde mogelijkheid. 
 
Wat zijn uitstootrechten (carbon credits)? 
Naarmate de uitstoot vermindert, levert dit uitstootrechten op, die een zekere geldwaarde vertegenwoordigen. Inmiddels is handel in deze rechten van de grond gekomen. 
 
Voogdijfondsen van de Wereldbank 
De Wereldbank heeft een aantal fondsen voor duurzame energie in beheer. Deze fondsen van gezamenlijk enkele honderden miljoenen dollars, zijn beschikbaar gesteld door verschillende landen, waaronder Nederland. De Wereldbank koopt vooraf nog niet gerealiseerde uitstootrechten in duurzame energieprojecten. Met dit geld kunnen deze projecten (gedeeltelijk) worden gefinancierd. De Wereldbank verwerft de uitstootrechten zodra deze projecten zijn gerealiseerd. De Wereldbank loopt hierbij het risico dat de rechten niet worden gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat door technische gebreken de uitstoot niet zoveel vermindert als was verwacht of omdat door oorlog het project niet wordt voltooid. Tegen deze risico's wenst de Wereldbank zich in te dekken bij een kredietverzekeraar. Het consortium van Atradius en IFCL is gevraagd een verzekering te ontwikkelen waarmee de risico's van de Wereldbank zijn afgedekt. 
 
Over Atradius 
Atradius is een van 's werelds grootste kredietverzekeraars met premie inkomsten van EUR 1,3 miljard en een mondiaal marktaandeel van 25 procent. Het bedrijf verzekert jaarlijks handel ter waarde van EUR 300 miljard tegen het risico van non-betaling en biedt tal van producten variërend van risico overdracht, financiering en beheer van handelsvorderingen.  
 
Met 3600 medewerkers en meer dan 90 kantoren in 40 landen, heeft Atradius toegang tot kredietinformatie van meer dan 45 miljoen ondernemingen wereldwijd en geeft 10.000 kredietlimiet beslissingen per dag. Atradius heeft een A rating van Standard & Poor's (vooruitzicht stabiel) en A2 van Moody's (vooruitzicht stabiel). De belangrijkste aandeelhouders zijn Swiss Re en Deutsche Bank. 
 
bron:Atradius