Samenwerkingsovereenkomst aanpak drugsgebruik met VSDirecteur John Walters van het White House Officie of National Drug Control Policy en minister Hans Hoogervorst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hebben vandaag in Washington DC een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van drugsonderzoek, -preventie, en -behandeling ondertekend. Het Amerikaanse National Institute on Drug Addiction (NIDA) en het Nederlandse ZON/Mw werken al sinds 1999 succesvol samen op het gebied van drugsonderzoek.

VWS heeft voor de periode 2005-2007 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het gaat om 100.000 euro in zowel 2005 als 2006, en om 150.000 euro in 2007. Ook het NIDA stelt deze bedragen beschikbaar. Op justitieel gebied wordt samengewerkt op terreinen die opgenomen zijn in de zogenaamde "agreed steps". De eerste "agreed steps" zijn tot tevredenheid van beide landen uitgevoerd. De export van XTC naar de VS lijkt, afgaande op de inbeslagnames, sterk afgenomen te zijn. In de onlangs overeengekomen nieuwe "agreed steps" staat over vraagbeperking: "De Verenigde Staten en Nederland nemen zich voor om informatie uit te wisselen op wetenschappelijk gebied en ten behoeve van de terugdringing van de vraag en het uitwisselen van experts te bevorderen en te faciliteren". Met het ondertekenen vandaag van de overeenkomst wordt deze intentie geconcretiseerd. In maart 2005 is bij het bezoek van de heer Walters aan Nederland besloten de samenwerking uit te breiden. In de vandaag ondertekende overeenkomst is het volgende opgenomen: · Dit najaar zullen Nederlandse onderzoekers en deskundigen in de VS de samenwerking met de Amerikanen op het gebied van preventie en behandeling verder uitwerken. · E-Health betreft samenwerking rond kortdurende Internet interventies voor alcoholverslaafden (zoals nu bestaat in Nederland) en te ontwikkelen interventie voor problematisch cannabisgebruik. · Doorontwikkeling van de in Europa ontwikkelde Evidence-based Electronic Library on Drug Addiction (EELDA), naast de al behandelde middelen (cannabis, cocaïne en synthetische drugs) uitbreiden met: amfetamines en opiaten. · Uitwisseling van expertise en methodologie op het gebied van evidence-based policy information, preventie (community prevention), behandeling en onderzoek. De VS hebben veel interesse in de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de mogelijke acute risico's van cannabis met een hoog THC-percentage. · Het uitzenden van een Nederlandse onderzoeker naar het NIDA in de VS.

bron:VWSComments are closed.
%d bloggers liken dit: