De Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) heeft 180 installatiebedrijven aangeschreven wegens het vermoeden van deelname aan kartelvorming. 'Het zal voor sommige van onze ondernemingen een fikse schrik betekenen maar we moeten de zaak afdoen want dan kunnen we ons op de toekomst richten', aldus UNETO-VNI voorzitter Jan Heeres. De ondernemersorganisatie hoopt dat in de boetemeting rekening wordt gehouden met het feit dat de overheid zelf de problemen rond openbare aanbestedingen niet krachtdadig heeft aangepakt. 
Al direct na het rapport van de Commissie-Vos (bouwenquàªte) heeft de installatiesector maatregelen genomen om verbeteringen door te voeren. Individuele bedrijven voerden een gedragscode in en de branche ging in overleg met het AVBB (nu Bouwend Nederland) over een gezamenlijke code. Daarnaast blijft UNETO-VNI aandacht besteden aan het ordelijk verloop van aanbestedingen.  

UNETO-VNI keurt overtreding van de wet door vooroverleg uiteraard af. Zij is và³à³r een eerlijke en vrije concurrentie. De brancheorganisatie heeft in gesprekken met de overheid juist altijd aangedrongen op het verbeteren  van de aanbestedingsprocessen. Daar komt bij dat het merendeel van de zaken die de bouwenquàªte aan het licht heeft gebracht, te maken heeft met openbare overheidsaanbestedingen. Die markt is voor de installatiesector relatief bescheiden; slechts een beperkt deel van de bedrijven is daarop actief. De vele duizenden installateurs die lid zijn van UNETO-VNI hebben nooit met dit soort aanbestedingen te maken. 
 
UNETO-VNI voorzitter Jan Heeres beschouwt de nu gestarte sanctieprocedure als een noodzakelijke afronding van het verleden. Hij vindt dat de versnelde procedure van de NMa ook de kans biedt snel tot afronding te komen. 'Wij hebben geen behoefte aan een nasleep. De betrokken ministers hebben aangegeven open te staan voor vernieuwing en dynamiek in onze sector en van de gehele bouw. De nodige veranderingen - onder meer via de Regieraad - zijn al uitgevoerd of ingezet. Nu zetten wij samen met de overheid innovatiekracht in om tot nieuwe, verbeterde verhoudingen te komen.'  
 
bron:Uneto-VNI