(Persbericht) ISAE 3402-rapport geeft inzicht in interne procesbeheersing

Geertruidenberg, 5 september 2011 myBrand mag zich ook de komende twee jaar Hosting Partner en Application Management Services Provider van SAP noemen. De certificeringen laten zien dat de SAP-dienstverlener een betrouwbare en deskundige partner is die aan alle gestelde eisen voldoet. Tevens heeft myBrand een ISAE 3402-rapport (type I) ontvangen. Dit rapport geeft (potentiële) klanten niet alleen inzicht in de interne beheersmaatregelen die de organisatie heeft getroffen, maar ook de zekerheid dat de activiteiten die zij aan myBrand uitbesteden in veilige handen zijn.

Geavanceerde servicedesk
Voorjaar 2009 onderging myBrand voor de eerste keer een SAP-audit om te bepalen of de organisatie beantwoordde aan de voorwaarden van SAP voor hosting en applicatiebeheer. Tijdens deze audit werden onder meer de beveiliging van het rekencentrum en de apparatuur onder de loep genomen, evenals de werkmethodieken gerelateerd aan het uitwijk- en incidentproces. De certificeringen die myBrand ontving, gingen vergezeld van adviezen voor de verbetering van het incidentproces en de registratie van calls. Aangezien SAP-certificeringen twee jaar geldig zijn, was dit jaar een heraudit nodig. Ook die doorliep myBrand met goed gevolg, mede doordat de organisatie de adviezen uit 2009 voor 99 procent had opgevolgd. Zo implementeerde zij een geavanceerde servicedesk, ondersteund door nieuwe tooling, om de samenwerking met klanten en de registratie van incidenten en calls te optimaliseren.

Accountantsverklaring
Omdat SAP geen officiële auditorstatus heeft, zoals een accountant, en internationale en beursgenoteerde klanten en prospects steeds meer een accountantsverklaring verlangen, wilde myBrand behalve een (her)audit door SAP ook een audit ter verkrijging van een ISAE 3402-rapport laten afnemen. ISAE 3402 kent twee soorten accountantsverklaringen: type 1 en type 2. De eerste geeft aan dat een bedrijf een controlesysteem heeft ingericht. De tweede duidt erop dat dit ook daadwerkelijk werkt. myBrand heeft nu een type 1-accountantsverklaring. Eenmaal per maand vindt er een interne audit plaats en driemaal per jaar een externe audit om te kijken of de beheersprocessen in de praktijk uitgevoerd worden zoals in het type 1-rapport beschreven. Zodra dit zes maanden achtereen het geval is, wordt een type 2-verklaring afgegeven. myBrand verwacht deze in het eerste kwartaal van 2012 te ontvangen.

Gijs Bennink Bolt, directeur van myBrand, is blij met de SAP-certificeringen en het ISAE 3402-statement. à¢â‚¬Å“Wij zijn à©à©n van de vier partijen in Nederland die zich à©n Hosting Partner à©n Application Management Services Provider van SAP mogen noemen. Dat is iets om trots op te zijn. Daarbij versterkt het ISAE 3402-rapport onze positie nog eens extra. Zo kunnen wij opdrachtgevers de zekerheid bieden die ze op een andere manier moeilijk kunnen krijgen. We zeggen altijd: ´Als je activiteiten als hosting en applicatiebeheer bij ons neerlegt, krijg je een hogere graad van zekerheid dan je ooit zelf zou kunnen bereiken.‘˜ Dat is door de positieve uitslag van beide audits nog eens bevestigd. Het uiteindelijk succes van myBrand‘˜s dienstverlening en de hieruit voortvloeiende klanttevredenheid komt voort uit een uniek dienstverlenend model en een bedrijfscultuur die gericht is op het leveren van toegevoegde waarde richting opdrachtgevers. Dit verklaart het succes van de afgelopen jaren.à¢â‚¬Å“

Over myBrand
myBrand biedt SAP-diensten op het gebied van advies, implementatie, projecten, support en exploitatie. De integrale SAP-dienstverlener combineert een brede kennis van zaken met een pragmatische aanpak en veel ervaring en richt zich vooral op de corporate midmarket. myBrand is opgericht in 2004 en heeft vestigingen in Geertruidenberg, Oegstgeest en Apeldoorn. Er werken meer dan 170 mensen. Ruim zeventig procent van hen is aandeelhouder in het bedrijf.

Bekende namen in het klantenbestand van myBrand zijn onder andere: Koninklijke BAM, Bruna, Compass Group, DUCOR Petrochemicals, Hans Anders Retail Group, Koninklijke Gazelle, Kawasaki, Stork, Talis, Fair Trade Original, Coop Supermarkten, Grolsch en Visscher Caravelle. Meer informatie over myBrand vindt u op www.mybrand.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular