Persbericht

Agile implementatie zorgt voor snelle en flexibele inrichting van wereldwijd toegepaste financiële informatiesystemen

´s-Hertogenbosch, 24 februari 2012 à¢â‚¬” DSM en SAP zijn een intensieve samenwerking aangegaan voor het implementeren van een Shared Financial Services oplossing voor de wereldwijde bedrijfsonderdelen van DSM. De diverse business groepen binnen DSM werken met een aantal afzonderlijke financiële toepassingen. Het SAP SSF zal als overkoepelend systeem fungeren dat standaardisatie aanbrengt in de uiteenlopende administratieve processen van de diverse bedrijfsonderdelen. Het doel van dit project is om de transitie naar een wereldwijde Shared Financial Services organisatie te faciliteren, met homogene administratieve processen en beheersingsinstrumenten.

à¢â‚¬Å“Functional Excellence en het realiseren van synergie via Shared Services zijn speerpunten voor DSM Finance. Met ons Financial Shared Services programma willen we in de komende 3 jaar komen tot beduidend hogere efficiëntie en effectiviteit, via het harmoniseren en optimaliseren van administratieve processen, het inzetten van nieuwe ondersteunende systemen en het samenvoegen van onze medewerkers in een beperkt aantal regionale front-offices en à©à©n centraal back-office in Hyderabad / India. De door SAP ontwikkelde functionaliteit speelt een belangrijke rol in het kunnen creëren van een uniforme, efficiënte en centraal aangestuurde werkomgeving in ons SSCà¢â‚¬, aldus Geert Jan Nieboer, Program Director bij DSM.
 
DSM is à©à©n van de eerste ondernemingen wereldwijd, en de eerste onderneming in Nederland die de Shared Financial Services oplossing van SAP gaat gebruiken. Hoewel veel onderdelen van DSM al SAP ERP oplossingen inzetten voor de bedrijfsvoering, is de inrichting daarvan per business groep verschillend door de afstemming op de lokaal gangbare werkprocessen. SAP Shared Services Framework zorgt ervoor dat alle verschillende processen zich op een eenduidige wijze laten uitvoeren. Een hogere automatiseringsgraad draagt bij aan een snelle werkwijze met minder kans op fouten.
 
De diverse modulen van de SAP oplossingen worden via een Agile projectaanpak geïmplementeerd. Die aanpak omvat enkele fasen, waarbij in de eerste fase (de baseline) SAP een basisconfiguratie oplevert bestaande uit een set van standaard oplossingen met in de praktijk bewezen instellingen (baseline). In samenspraak met DSM worden de extra functionele wensen en hun reikwijdte vastgelegd. Die worden in een beperkt aantal volgende fasen (sprints) aangebracht, waarbij de partijen in gezamenlijk, zogeheten ‘˜scrum‘˜ overleg de reikwijdte, het budget en de tijdslijnen van het project bewaken. De Agile-aanpak heeft tot doel systemen op te leveren die zijn aangepast aan wijzigende omstandigheden. Daardoor kan ook rekening worden gehouden met zich ontwikkelende gebruikerseisen die zich openbaren gedurende de looptijd van het implementatietraject.
 
Tot de te standaardiseren processen behoren o.a. de functies bij het afwikkelen van de betalingen (accounts payable). Alle binnenkomende facturen ondergaan een eenduidige behandeling (digitalisering, controle op inkoopordernummer en boeking). Door op wereldwijde schaal de inkoopadministratie uit te voeren zijn de standaard boekingen beter te scheiden van de uitzonderingsgevallen. Dit proces wordt ondersteund door middel van de SAP Invoice Management functionaliteit binnen het SSF. Ook het wereldwijd bundelen van de debiteurenadministratie (accounts receivable) levert schaalvoordelen op met internationaal afgestemde procedures voor credit management (debiteurenbewaking, innen van uitstaande facturen, oplossen van disputen omtrent leveringen). Dit proces wordt ondersteund door middel van de SAP Financial Supply Chain Management functionaliteit binnen het SSF.
 
Voor het aansturen van een groot, internationaal opererend concern is snelle rapportage van de financiële resultaten van cruciaal belang. DSM kiest tevens voor de invoering van standaard procedures (SAP Financial Closing Cockpit) voor maand- en kwartaalafsluitingen. Deze functionaliteit zal helpen om sneller inzicht te krijgen in de financiële resultaten.
 
Over SAP

Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 176,000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

 Hoge resolutie beeldmateriaal van SAP is beschikbaar op www.sap.com/photos
Voor videoverhalen over uiteenlopende onderwerpen kunt u terecht op www.sap-tv.com
Volg SAP op Twitter voor het laatste nieuws
Wilt u persberichten over SAP niet langer ontvangen, klik hier.
 
Voor meer informatie over dit bericht:
 
SAP
Cees Kardolus
T: 073 645 77 39

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular