Negen Nederlandse hogescholen en universiteiten participeren in programma

´s-Hertogenbosch, 24 september 2012 SAP introduceert het SAP University Alliance Programma voor hogescholen en universiteiten. Het programma biedt studenten de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijwel alle softwareproducten en -technologieën van SAP. Op deze manier kunnen studenten kennismaken met verschillende toepassingsaspecten van professionele IT en vooral ook met de toegevoegde waarde ervan voor de business. Negen hogescholen en universiteiten maken reeds gebruik van het programma.

SAP stelt niet alleen zijn traditionele software ter beschikking, maar juist ook zijn nieuwe, moderne en coole technologieën. Op deze manier wil het bedrijf jonge mensen enthousiast maken voor het IT-vak.à¢â‚¬¨De komst van bijvoorbeeld mobiele apparaten heeft een enorme verandering teweeg gebracht. Internet, smartphones, apps en tablets zijn volledig geïntegreerd in het dagelijks leven van de jonge generatie en vinden nu hun opgang in het zakelijke leven. Voor onderwijsinstellingen betekent het SAP University Alliance Programma dat ze hun IT-opleidingen aantrekkelijker en interessanter kunnen maken voor hun studenten.

SAP University Alliance Programma
SAP stelt naast zijn oplossingen voor Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) en Supply Chain Management (SCM), ook tal van nieuwe innovatieve producten beschikbaar, zoals Business Intelligence (BI), de analytische database HANA en het platform voor mobiele diensten Afaria. SAP levert universiteiten en hogescholen support en zorgt ervoor dat de studenten altijd met de meest recente versies kunnen werken. Het concern levert ook een case study mee aan de hand waarvan de studenten door de software worden geleid.

Participerende onderwijsinstellingen
à¢â‚¬Å“In 2011 werkten wereldwijd 200.000 studenten met SAP software. In Nederland gaan we van start met de Universiteit van Tilburg, Hogeschool van Amsterdam, Inholland Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hogeschool Zuyd, HZ University of Applied Sciences (voorheen Hogeschool Zeeland), Technische Universiteit Eindhoven, Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdamà¢â‚¬, zegt Ilse Moret, bij SAP verantwoordelijk voor het University Alliance Programma.

à¢â‚¬Å“SAP heeft het investeren in young professionals hoog op zijn agenda staan. We geven studenten en hun docenten wereldwijd de gelegenheid te werken met dezelfde software die we aan onze klanten en partners leveren met standaard trainingsmateriaal en business casesà¢â‚¬, zegt Angà©lique de Vries, Managing Director van SAP Nederland. à¢â‚¬Å“Met het framework van de University Alliance levert SAP een bijdrage met een concrete en betekenisvolle manier om een modern opleidingssysteem te promoten en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.à¢â‚¬

Voor meer informatie over het Programma:
Ilse Moret
T: 06 34 73 80 27
E: [email protected]

Over SAP
Als marktleider in bedrijfssoftware helpt SAP (NYSE: SAP) kleine, middelgrote en grote bedrijven met de stroomlijning van hun bedrijfsvoering. De oplossingen van SAP stellen organisaties in staat aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen, waardoor ze de concurrentie voor kunnen blijven. Op dit moment gebruiken meer dan 190.000 klanten (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer informatie is beschikbaar op www.sap.nl.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular