Saxo Bank publiceert vandaag haar jaarlijkse "Outrageous Claims". Voor dit jaar bevatten die onder andere een devaluatie van de Chinese renminbi yuan, de opkomst van een derde politieke partij in de VS, een massale instorting van de prijs van suiker, een positieve handelsbalans in de VS (voor het eerst sinds de oliecrisis van 1975), en het failliet van het trustfonds voor de Amerikaanse oudedagsvoorziening.

De tien voorspellingen van de specialist in online beleggen en investeren uit Kopenhagen, met een recent geopend kantoor in Amsterdam, zijn de uitkomst van een jaarlijkse zoektocht naar à¢â‚¬Å“Black Swansà¢â‚¬ (Zwarte Zwanen), ongekende gebeurtenissen met grote gevolgen, die buiten elk normaal verwachtingspatroon liggen. Deze exercitie is bedoeld als een uitdaging aan opvattingen op de beurzen. De onderstaande voorspellingen, zijn opgesteld als onderdeel van de Outlook 2010 van Saxo Bank, en tonen een jaar met positieve elementen maar ook met enkele schokken tussendoor.

De Outrageous Claims van Saxo Bank voor 2010:

1. Rendement op Bunds zakt naar 2,25%

Deflatie en excessief monetair beleid zullen voor een lager rendement op Bunds en andere staatsleningen zorgen zodra handelaren in staatsobligaties vertrouwen verliezen in het groeiscenario dat de aandelenbeurzen nog altijd verkondigen. We denken dat de Duitse 10-jaars staatsobligatie tussen nu en eind 2010 van 122,6 naar 133,3 getrokken zal worden naarmate beleggers voor meer kwaliteit kiezen.

2. Volatiliteitsindex VIX daalt naar 14

De beurzen tonen zich even zelfgenoegzaam ten opzichte van risico als in 2005-06. Hoewel de VIX lager ligt dan in oktober 2008, kan deze houding de VIX verder naar beneden trekken, van 22,32 naar 14, naarmate handelsmarges versmallen en de impliciete volatiliteit van opties vermindert.

3. CNY (Chinese renminbi yuan) devalueert met 5% t.o.v. de dollar

De inspanningen van de Chinese autoriteiten om kredietgroei te beperken en oninbare leningen te voorkomen, samen met het ontstaan van diverse groeizeepbellen, kunnen uiteindelijk onthullen dat de op investeringen gestoelde groei van China onvoldoende is. De enorme Chinese reservecapaciteit en de economische achtergrond kunnen bepalend zijn om de CNY te devalueren t.o.v. de dollar.

4. Goudprijs daalt naar $870 in 2010 maar stijgt naar $1500 tegen 2014

Een algemeen sterkere dollar kan de recente speculatie in goud de nek om draaien. Hoewel we voor de lange termijn positief gestemd zijn over goud (het kan binnen vijf jaar $1500 per ounce bereiken), lijkt de handel hierin te gemakkelijk en te wijdverbreid te zijn geworden om op korte termijn tot uitkering te komen. Een sterke correctie richting $870 kan ervoor zorgen dat speculanten worden ontmoedigd terwijl het de goudprijs voor de langere termijn opwaarts gericht houdt.

5. USDJPY gaat naar 110

Hoewel de daling van de dollar veroorzaakt wordt door onverantwoord fiscaal en monetair beleid, menen wij dat de dollar in de loop van 2010 kan terugveren, omdat de Amerikaanse carry trade al te lang te makkelijk en doorzichtig is. Tegelijkertijd is de koers van de JPY geen realistische weergave van de Japanse economie, die met enorme schulden en vergrijzing kampt.

6. Boze Amerikanen richten derde politieke partij op

De stemming ten opzichte van de zittende macht nadert het negatieve niveau van 1994 en 2006 als gevolg van de bailouts en algemene afkeer tegen de grote politieke partijen. De roep om echte verandering onder Amerikanen kan leiden tot de oprichting van een derde partij die een beslissende factor zou kunnen spelen in de verkiezingen van 2010.

7. Het trustfonds voor de Amerikaanse oudedagsvoorziening gaat failliet

Dit is niet zozeer een extreme bewering als wel een actuariële en rekenkundige zekerheid. Het ongehoorde aspect is dat de premies en belastingen voor de Amerikaanse AOW al zo lang verspild zijn. 2010 wordt het eerste jaar waarin uitgaven voor het niet-bestaande trustfonds gedeeltelijk gefinancierd zullen moeten worden uit de algemene middelen van de federale overheid. Met andere woorden: de budgettaire truc van een à¢â‚¬Å“fondsà¢â‚¬ zonder middelen wordt voor de eerste keer zichtbaar. Een deel van de oudedagsuitkeringen zal gefinancierd moeten worden door hogere belastingen, geleend geld en de drukpersen.

8. De prijs van suiker daalt met een derde

Ondanks een recente opleving in de prijs van suiker als gevolg van droogte in India en bovengemiddelde regenval in Brazilië laat de curve voor termijnrente nu al een aanzienlijke daling zien voor na 2011. Een terugkeer naar meer normale weersomstandigheden in 2010 maakt suiker daarom een minder aantrekkelijke grondstof. Bovendien heeft de hogere prijs van ethanol (dat verwant is aan de vraag naar suiker) ervoor gezorgd dat zowel Brazilië als de VS het ethanolgehalte van benzine met 5% hebben verlaagd, waardoor de vraag naar suiker daalt.

9. TSE Small Index stijgt met 50%

De Japanse smallcaps hebben minder gepresteerd dan de Nikkei, maar de fundamentele factoren geven aan dat dit koopjes zijn vergeleken met de largecaps. Met een verhouding van koers t.o.v. intrinsieke waarde van slechts 0,77 en maar 12% financials in de index, kennen we geen andere index die zo goedkoop is. Positieve BBP-cijfers in 2010 kunnen voor een aangename verrassing zorgen bij deze index.

10. Amerikaanse handelsbalans positief voor de eerste keer in 34 jaar

De Amerikaanse handelsbalans was voor de laatste keer positief in 1975, na een sterke daling van de dollar in de nasleep van de oliecrisis. De dollar is nu weer goedkoop genoeg geworden om de Amerikaanse export te stimuleren en de import af te remmen. Verandering kost tijd, maar de handelsbalans is al iets verbeterd en als dit eenmaal op gang komt, sluiten wij een positieve Amerikaanse handelsbalans gedurende enkele maanden in 2010 niet uit.

David Karsbà¸l, Chief Economist bij Saxo Bank, licht toe:

à¢â‚¬Å“We denken dat 2010 een jaar van reflatie[1] wordt, maar we krijgen te maken met structurele tegenwind en dat kan van 2010 een achtbaan maken.

à¢â‚¬Å“Een van de meest structurele tegenwinden wordt waarschijnlijk een verschuiving in de aandacht van beleggers naar verzwakkende BBP-cijfers en naar de timing van de FED bij het verkrappen van de geldvoorraad. Dit brengt de risicoaversie terug in de markten.

"Hoewel onze jaarlijkse à¢â‚¬Å“Outrageous Claimsà¢â‚¬ gezien moeten worden als de Zwarte Zwanen van de markt en niet als regelrechte voorspellingen, denken we toch dat de kans dat deze gebeurtenissen realiteit worden groter is dan is verdisconteerd in de huidige beurskoersen,à¢â‚¬ aldus David Karsbà¸l.