(Persbericht) LANDSMEER, 28 januari 2011 - De medewerkers van Polman bouwconsulting (kortweg PBC‘˜ers) binden zaterdag 26 februari de schaatsen onder om kilometers te maken voor IJsstrijd. IJsstrijd is het schaatsevenement van FlevOnice in Biddinghuizen waar zoveel mogelijk geld wordt opgehaald voor de Nierstichting. De opbrengst wordt gegenereerd met gesponsorde schaatskilometers. Doel van de opbrengst? Inzetten voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier, een droom voor nierpatiënten!

De PBC‘˜ers leveren in het werkzame leven maximale energie voor het voorbereiden en begeleiden van bouwwerken. à¢â‚¬Å“Natuurlijk realiseren wij het ons niet ieder moment van de dag, maar wij weten dat hard werken mogelijk is bij de gratie van een gezond lijf.à¢â‚¬ vertelt Ronald Polman (directeur/ eigenaar). à¢â‚¬Å“En dat lijf laten wij nu werken voor de medemens die minder geluk heeft gehad. Wij schaatsen met gesponsorde kilometers een donatie bij elkaar. Geld dat de Nierstichting hard nodig heeft om nierpatiënten een fundament voor een gezonde(re) toekomst te geven.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Nierziekte heeft een gezicht in mijn vriendenkring.à¢â‚¬ vertelt PBC‘˜er Ron (bouwconsultant) à¢â‚¬Å“Een vriendin heeft een nierziekte die haar van een jonge vitale vrouw tot een vermoeid mens heeft gemaakt. Het beeld van de nierziekte in combinatie met het tekort aan donornieren is een schrikbeeld voor mij. De frustratie die dit oplevert zet ik 26 februari om in kilometers en dus geld voor de Nierstichting.à¢â‚¬ PBC‘˜er Sonja (manager operations) knikt instemmend en vult aan: à¢â‚¬Å“Wijlen mijn oma kon niet dromen van een kunstnier, omdat toen die mogelijkheden nog onbekend waren. Zij moest het doen met medicatie en dialyse. Een zwaar traject dat je leven op z‘˜n kop zet.à¢â‚¬ Ieder heeft zo zijn eigen motivatie om mee te doen aan de IJsstrijd.

Iedereen die niet schaatst voor IJsstrijd bijvoorbeeld zakenrelaties, middenstand Landsmeer, collegae, vrienden en andere geïnteresseerden wordt uitgenodigd om sportief de portemonnee te trekken. Via de website van IJsstrijders kan het Polman-team per geschaatste kilometer worden gesponsord. De sponsor die het grootste sponsorbedrag voor zijn rekening neemt, ontvangt de PBC Goede Doelen Wisselbokaal. Maar belangrijker is het Polman-credo is: bundel schaatsenthousiasme en sponsoring om nierpatiënten zicht op een nieuw leven en een toekomst te geven!

De ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier is complex en neemt vele jaren en veel geld in beslag. Polman bouwconsulting bouwt de komende maand aan het werven van een fundamenteel sponsorbedrag. Sponsoren kunnen zich aanmelden via de website van IJsstrijd, http://www.ijsstrijd.nl/teams/team-polman-bouwconsulting. Voor vragen of afwijkende sponsorsuggesties kan contact worden opgenomen met Sonja van Veen via e-mailadres [email protected] of telefoonnummer 020 - 482 55 80.