De afschaffing van de voordelen van het grijs kenteken voor
particulieren, medio 2005, kost de autobedrijven samen ruim 90 miljoen
euro aan waardevermindering van de handelsvoorraad gebruikte auto's met
zo'n kenteken. Dit heeft de BOVAG onderzocht en berekend.  

De BOVAG vindt dat de overheid deze schade aan de gedupeerde
autobedrijven moet vergoeden. Het is immers de overheid die plotseling
het grijs kentekenregime wijzigde, waardoor deze immense schade
ontstaat. Afhankelijk van de omvang en samenstelling van de
bedrijfsvoorraad kunnen zich enorme verschillen voordoen in de gevolgen
van de maatregel voor de individuele bedrijven.  
 
De bedrijven lijden overigens nog veel meer schade als gevolg van een
daling van de omzet nieuwe grijs kentekenauto's, de daling van de
verkoop van gebruikte grijs kentekenauto's, de hogere kosten die het
gevolg zijn van het langer in voorraad staan van deze auto's, de daling
van de omzet in ombouw van auto's van geel naar grijs kenteken en ook
nog eens een daling van de markt in onderhoud en reparatie van grijs
kentekenauto's.   
 
Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet verder te kwantificeren. Pas
later in het jaar zal duidelijk worden hoe groot de gevolgen van het
afschaffen van grijs kenteken zijn. Uiteraard hebben de ontwikkelingen
eveneens gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector.  
 
Overigens zal vrijwel elke particuliere bezitter van een auto met grijs
kenteken, afhankelijk van de nog niet volledig in te schatten
marktontwikkelingen, komend jaar te maken krijgen met een extra
waardevermindering van zijn auto. In ieder geval zullen zij vanaf medio
2005 een aanzienlijk hogere motorrijtuigenbelasting moeten
betalen.   

Bron: BOVAG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular