Gifsporen in bloed, de feiten  
Het maakt niet uit waar je woont, hoe oud je bent of welk werk je doet.
Iedereen heeft milieuvervuilende stoffen in het bloed. De concentraties
zijn verschillend, van heel laag tot heel hoog. Zelfs nieuwe stoffen
vinden we vrijwel onmiddellijk terug in het menselijk lichaam. Dit zijn
de drie belangrijkste conclusies van het onderzoek dat het Academisch
Ziekenhuis Groningen heeft uitgevoerd in opdracht van Greenpeace
Nederland. Het bloed van een representatieve groep Nederlanders is
onderzocht op schadelijke stoffen die in consumentenproducten
voorkomen. Uiteindelijk vervuilen we niet alleen ons milieu maar ook
onszelf. Het is de hoogste tijd dat er in Europa strengere wetgeving
voor chemicaliën gaat komen, waarin dit soort stoffen verboden zijn.  

 

De stofgroepen ftalaten, broomhoudende vlamvertragers, synthetische
musken, alkyfenolen en organotins zitten in allerlei dagelijkse
consumentenproducten verwerkt. Maar die stoffen blijven daar niet
zitten. Ze lekken eruit en komen vroeg of laat in het milieu terecht.
Door voeding, via de huid of door de lucht krijgen de mensen deze
stoffen uiteindelijk binnen. Over de lange termijn effecten van deze
stoffen, die allemaal geproduceerd zijn door de chemische industrie, is
weinig tot niets bekend.   
 
'Je moet niet te snel zeggen dat er niks aan de hand is. Als je ziet
dat een stof in het bloed kan terechtkomen à©n je ziet de schadelijke
effecten bij dieren, wat is dan het bewijs dat zo'n stof onschadelijk
is?' aldus prof. dr. P.J.J. Sauer van het Academisch Ziekenhuis
Groningen. Uit het onderzoek bleek ook dat de mensen er geen flauw idee
van hebben dat ze worden blootgesteld aan schadelijke stoffen, terwijl
er ondertussen hoge gehaltes worden gevonden in hun bloed.   
 
De stoffen komen in de voedselketen terecht en hopen zich op in het
vetweefsel. Deze stoffen zijn van de Alpen tot op de Noordpool
teruggevonden. Eerder onderzoek toonde aan dat regenwater en huisstof
ook vervuild zijn. 'Nu is aangetoond dat schadelijke stoffen zelfs in
het bloed zitten, is het noodzakelijk dat de Europese Unie eindelijk
stappen onderneemt om tot een streng chemicaliënbeleid te komen,' zegt
Bart van Opzeeland van Greenpeace Nederland. 'Greenpeace vindt het
schandalig dat deze schadelijke stoffen nog steeds gebruikt worden door
bedrijven terwijl er voor vrijwel alle toepassingen betere
alternatieven op de markt zijn.' Samsung, Puma en Hennes & Mauritz
hebben al aangegeven over te stappen op niet-schadelijke
alternatieven.   
 
Lang niet alle bedrijven zijn bereid over te gaan op niet-schadelijke
alternatieven. Greenpeace eist van de politiek om zich hard te maken
voor een streng Europees chemicaliënbeleid, het zogenaamde REACH, met
een verbod op de productie en het gebruik van schadelijke stoffen en de
afspraak dat de industrie verplicht overstapt op niet-schadelijke
alternatieven. De milieuorganisatie wil dat de stoffen và³à³raf grondig
worden getest om te zien of ze daadwerkelijk veilig zijn en niet nadat
ze al op de markt zijn gebracht. Daarnaast moet informatie over stoffen
en producten toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen met deze
wettelijke maatregelen kan een eind gemaakt worden aan deze onnodige
vervuiling van mens en milieu. Tot die tijd zal Greenpeace de druk op
blijven voeren bij producenten zodat zij zelf overgaan op
niet-schadelijke alternatieven.  

Bron: Greenpeace